IdeaStructuralla on käynnissä useita CLT-koulu- ja päiväkotihankkeita

IdeaStructura on erikoistunut CLT-elementeistä tehtyjen rakennusten rakennesuunnitteluun: teemme sekä CLT-rakennesuunnittelua että CLT-elementtisuunnittelua. CLT-rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa vaaditaan osaamista, jota meille IdeaStructurassa on kertynyt toteutuneiden kohteiden myötä.  

CLT (Cross Laminated Timber) on massiivipuulaatta, joka on valmistettu ristikkäin laminoiduista lautalevyistä. CLT:tä voidaan käyttää eri paksuisina seinä- ja laattarakenteissa. Laatat työstetään tehtaalla CNC-jyrsimin oikeisiin mittoihin työstöineen ja varauksineen ja asennetaan työmaalla nopealla tahdilla kuten betonielementitkin.

Suomessakin on CLT-elementtejä valmistavia tehtaita

”CLT-tekniikalla toteutettavasta massiivipuurakentamisesta on tullut varteenotettava rakentamisen muoto perinteisen betoni-, teräs- ja puurankarakentamisen rinnalle. CLT-rakentaminen on yleistynyt viime vuosina – niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on perustettu CLT-elementtejä valmistavia tehtaita. Massiivipuurakentamisessa on ympäristönäkökulmien lisäksi myös monia muita hyötyjä, kuten se, että CLT-levy on samanaikaisesti sekä kantava rakenne että valmis sisäseinä. Sileän pintansa takia sisäsieniä ei tarvitse levyttää, tasoittaa tai maalata. Ulkoseinät on mahdollista toteuttaa 240-300mm paksuina massiiviseininä, jolloin pystytään haluttaessa toteuttamaan yksiaineisia eristeettömiä seinärakenteita”, Juha Kotiranta ja Antti Nurmi kertovat.

CLT on mainio runkomateriaali julkisissa rakennuksissa

”IdeaStructuralla on käynnissä useita CLT-koulu- ja päiväkotikohteita ympäri Suomea, joissa toimimme rakennesuunnittelijoina, ja osassa kohteista suunnittelemme myös elementit. CLT-soveltuukin hyvin julkisten rakennusten runkomateriaaliksi, joissa kaunista CLT-pintaa voidaan jättää näkyviin. Korkeammissa asuinkerrostaloissa CLT-pinnat täytyy pääosin peittää levyrakentein nykyisten palovaatimusten takia”, toteaa Antti.

Miten CLT:stä saadaan sen parhaat hyödyt irti

CLT-rakenteiden suunnittelu poikkeaa perinteisistä rakennusmateriaaleista ja vaatii perehtymistä materiaaliin ja rakennustekniikkaan, erityisesti liitostekniikan, värähtelymitoituksen, palo- ja ääniteknisten vaatimusten osalta. ”Puulla on paljon hyviä ominaisuuksia, mutta täydellinen rakennusmateriaali sekään ei ole. Etenkin puumateriaalin ääneneristysominaisuudet ovat verrattain heikot. Yleisestä käsityksestä poiketen puun palo-ominaisuudet ovat varsin hyvät. Eri materiaaleja yhdistämällä CLT:stä saadaan sen parhaat hyödyt irti. CLT-ala on Suomessa nuori ja tietotaitoa verrattain vähän. Tunnettuuden lisääntyessä CLT-rakentamisen osaajista on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää”, sanovat Antti ja Juha.

IdeaStructura taitaa CLT-rakentamisen rakennesuunnittelun

”IdeaStructura on paneutunut ja erikoistunut CLT-rakentamisen rakennesuunnitteluun ja meillä on tehty myös opinnäytetöitä CLT-rakennetekniikkaan liittyen, esimerkiksi Lauri Vainio tutki diplomityössään CLT-elementtien välistä kitkaa ja sen hyödyntämistä rakenteiden liitoksissa. Lisäksi olemme olleet mukana CLT-välipohjien värähtelyn ja ääneneristävyyden tutkimisessa”, sanoo Juha.

Linkit Lapinmäen päiväkodista kertoviin juttuihin

Olemme kertoneet aiemmin sivuillamme Lapinmäen päiväkodista, joka rakennettiin CLT-elementeistä. Antti Nurmi toimi kohteen päärakennesuunnittelijana. Olemme julkaisseet kotisivuillamme aiemmin kaksikin juttua Lapinmäen päiväkodista, ja pääset lukemaan jutut näistä linkeistä: Puurunkokohde, 

Läpinmäki sekä Puulehden juttuun pääset: tästä

Heräsikö kysymyksiä?

Projektipäälliköt vastaavat mielellään CLT-rakentamiseen liittyviin kysymyksiisi.

Antti Nurmi, projektipäällikkö, Ins. (AMK), 050 3084 915, antti.nurmi@ideastructura.com

Juha Kotiranta, projektipäällikkö, Ins. (AMK), 040 8266 701, juha.kotiranta@ideastructura.com