IdeaStructura Oy

Palvelumme ovat suunnattu kiinteistöalan ammattilaisille sekä taloyhtiöille. Ydinosaamistamme ovat rakennetekniikka, rakennusfysiikka sekä sisäilmatekniikka.

Matalan organisaation ansiosta pystymme ketterästi puuttumaan epäkohtiin ja muuttamaan tarvittaessa toimintamallia asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Testaamme uusia materiaaleja ja ratkaisuja, jotta suunnittelijoidemme kuva niin niistä kuin vanhoistakin materiaaleista ja ratkaisuista olisi entistä kattavampi.

Vältämme turhaa byrokratiaa, jotta asiantuntijamme pystyvät hyödyntämään laaja-alaista osaamistaan asiakkaan parhaaksi.

Arvomme

Käyttörajatilassa

 • Pyrimme kehittymään jatkuvasti
 • Jaamme osaamistamme ja opimme samalla itsekin

Kantavat rakenteet tehdään

 • Tuottamalla ratkaisuja ja lisäarvoa asiakkaalle
 • Aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa

Liittolujuus saadaan aikaan

 • Keskittymällä yhteishenkeen ja yhteisöllisyyteen
 • Joustamalla yrityksen, asiakkaiden ja kollegoiden tarpeiden mukaan

Tehtävämme

 • Suunnitella asiakkaillemme pitkäikäisiä, laadukkaita ja energiatehokkaita rakennuksia

Toimintatapa

 • Yhdessä johtaminen haastaa asiantuntijat kehittymään, vastuunkantoon ja kokeilemaan

Tulevaisuudenkuva

 • Suunnannäyttäjä Suomen arvostetuimpien asiantuntijoiden joukossa

Tuemme kotimaista työtä

8

Paikkakuntaa

100+

Työntekijää

1000+

Projektia

11M

Liikevaihto

Rala
SKOL
luotettava-kumppani-trans-logo
aaa-luokitus
luotettava-kumppani-trans-logo
Suomen vahvimmat

Pidämme huolen työn eettisyydestä

Henkilöstömme ja sidosryhmiemme käytössä on lakisääteinen whistleblowing-kanava. Ilmoituskanavan kautta on mahdollista ilmoittaa luottamuksellisesti mahdollisista väärinkäytösepäilyistä.

IdeaStructuran whistleblowing-kanava on luottamuksellinen kanava väärinkäytösten ja säännösten vastaisen toiminnan esiin tuomiseen. Ilmoituskanavan ensisijaisena tarkoituksena on suojella ilmoittajaa: ilmoittaja voi ilmoittaa kanavassa anonyymisti rikkomuksista ja väärinkäytöksistä.

IdeaStructuran käytössä on EasyWhistle-järjestelmä, joka toimii verkossa ja mahdollistaa anonyymin ilmoittamisen ja turvallisen viestinnän ilman tunniste- ja henkilötietoja. Palveluntarjoajalla ei ole pääsyä tehtyjen ilmoitusten sisältöön eikä henkilötietoihin.

Ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset käsitellään IdeaStructurassa nimettyjen henkilöiden toimesta.

Ilmoituskanavan kautta kerätään sellaisia ilmoituksia, joissa yrityksen työntekijä, asiakas, kumppani tai muu yhteistyötaho epäilee mahdollista väärinkäytöstä IdeaStructurassa. Ilmoituksia voi tehdä esimerkiksi:

 • Yrityksen toiminnasta
 • Epäeettisestä toiminnasta
 • Väärinkäytösepäilyistä

Ilmoitus väärinkäytöksestä tai sääntelyn vastaisesta toiminnasta tulee jättää vain vilpittömässä mielessä. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu henkilöstö- tai asiakaspalautteisiin tai reklamaatioihin.

Linkki palveluun: https://app.easywhistle.com/report/ideastructura

IdeaStructuran tarina

IdeaStructura syntyi viiden rakennusalan suunnittelijan rohkeista ratkaisuista

IdeaStructuran syntymisestä on ehtinyt vierähtää yli 10 vuotta. Viiden perustajajäsenen porukasta on kasvanut monipuolisia palveluja tuottava, yli 100 henkilön asiantuntijayritys. Alusta lähtien toimintaperiaatteena on ollut henkilöstön itseohjautuvuus ja luottamus.

Miksi IdeaStructura perustettiin?

Perustamisvaiheessa mielessämme pyöri kysymyksiä:
Miksi perustaa alalle uusi yritys, toimijoitahan oli markkinoilla jo pilvin pimein? Mitä uutta pieni yritys voisi tarjota jättimäisten suunnittelutalojen hallitsemilla markkinoilla? Mistä löytää tekijöitä?

Tavoitteeksi otettiin pitkäaikaisten rakennusten suunnittelu ja kehittäminen.

Vastaus kysymykseen, miksi perustaa alalle uusi yritys, löytyi merkityksellisyydestä. Rakennusala vaikuttaa suuresti siihen, miten me kuormitamme ympäristöä, ja ennen kaikkea siihen, miten me voimme säästää ympäristöä. Tästä löytyikin firmalle toiminta-ajatus: suunnitella ja kehittää pitkäikäisiä ja kestäviä rakennuksia.

Eikä tämä tuntunut edes päälle liimatulta. Onhan selvää, että esimerkiksi rakennus, joka kestää 100 vuotta, kuormittaa ympäristöä ja kuluttaa energiaa paljon vähemmän kuin 50 vuotta kestävä rakennus.

Hyvä kasvuympäristö monipuolisille osaajille

Tärkeimpänä tavoitteenamme oli alusta asti luoda ympäristö, jossa asiantuntijat voisivat kasvaa monipuolisiksi osaajiksi, jotka ymmärtävät sekä rakennetekniikan ja rakennusfysiikan että sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden päälle. Luonnollisestikaan ei voi unohtaa rakennusinsinöörin perusasioiden osaamista, kuten lujuusopin hallintaa.

Ei organisaatiokaavioille – Kyllä itseohjautuvuudelle

Olemme yksi edelläkävijöistä itseohjautuvan toimintatavan kehittämisessä rakennusalalla. Nykyään matalista organisaatioista, LEAN-toimintatavoista ja ryhmäohjautuvuudesta puhutaan jo laajemminkin.

Yhdessä kehittäminen ja hyvä työilmapiiri lisäävät tyytyväisyyttä työhön

Itseohjautuvuudessa on pohjimmiltaan kyse yksinkertaisista periaatteista: tehdään asioita yhdessä, viestitään avoimesti ja palvellaan asiakkaita. Käytäntö on tietysti moniulotteisempaa. Kuinka saadaan porukka kehittämään yritystä yhdessä?

Kuinka tehtäviä ja vastuuta voidaan jakaa ilman määriteltyä organisaatiorakennetta? Kuinka ratkaistaan ristiriidat tai konfliktitilanteet? Kuinka asiat tulee hoidettua, kun ei ole esimiestä jatkuvasti saatavilla?

IdeaStructurassa nämä ja muut pulmat ratkaistaan luomalla uusia toimintatapoja ja kokeilemalla. Henkilöstö on tyytyväinen, kun se voi osallistua itselleen tärkeiden asioiden kehittämiseen.

IdeaStructura kehittyy ja kasvaa – tässä järjestyksessä

Yleisen näkemyksen mukaan yritykselle täytyy määritellä organisaatiorakenne, kun yritys saavuttaa 50 työntekijän rajapyykin. IdeaStructurassa tämä raja on jo ylitetty, eikä vielä ole merkkejä siitä, etteikö itseohjautuvuus olisi toimintaperiaatteemme jatkossakin.

Päinvastoin, kollegat ovat ottaneet ihailtavalla tavalla vastuuta, toimintatavat kehittyvät tekemisen myötä ja porukka on innostunutta. Maailmalta löytyy myös esimerkkejä yrityksistä, jotka itseohjautuva toimintatapa on johtanut menestykseen. IdeaStructura siis kehittyy ja kasvaa – tässä järjestyksessä.

Työntekijät ovat voimavaramme

Töihin IdeaStructuraan