fbpx

Suunnittelemme pitkäikäisiä, laadukkaita ja energiatehokkaita rakennuksia

Palvelumme ovat suunnattu kiinteistöalan ammattilaisille sekä taloyhtiöille. Ydinosaamistamme ovat rakennetekniikka, rakennusfysiikka sekä sisäilmatekniikka.

Teemme yksityiskohtaisia ja tarkkoja suunnitelmia. Huolella tehdyt suunnitelmat ohjaavat työmaata paremmin, jolloin urakoitsijan ei tarvitse arvailla toivottua lopputulosta. Näin työmaatoteutus on laadukkaampaa, yhteistyö helpompaa ja puutteisiin pystytään vaikuttamaan entistä paremmin.

Matalan organisaation ansiosta pystymme ketterästi puuttumaan epäkohtiin ja muuttamaan tarvittaessa toimintamallia asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Testaamme uusia materiaaleja ja ratkaisuja, jotta suunnittelijoidemme kuva niin niistä kuin vanhoistakin materiaaleista ja ratkaisuista olisi entistä kattavampi.

Vältämme turhaa byrokratiaa, jotta asiantuntijamme pystyvät hyödyntämään laaja-alaista osaamistaan asiakkaan parhaaksi.

EU:n tietosuoja-asetus GDPR

SKOL-logo
tilaajavastuu
luetettava kumppani

”Ensimmäinen organisaatiokaavion esittäjä saa kermakakun kasvoillensa”

Aloimme kehittää toimintatapaamme intuitiivisesti itseohjautuvaan suuntaan. Sovimme, että ensimmäinen organisaatiokaavion esittäjä saa kermakakun kasvoillensa!

”Arvot ovat yritykselle kuin sokeri simalle”

Käyttörajatilassa

 • Pyrimme jatkuvasti kehittymään.
 • Jaamme osaamistamme ja opimme samalla itsekin.

Kantavat rakenteet tehdään

 • Tuottamalla asiakkaalle ratkaisuja ja lisää arvoa.
 • Olemalla aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

Liitoslujuus saadaan aikaan

 • Vaalimalla yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä.
 • Joustamalla yrityksen, asiakkaiden ja kollegoiden tarpeiden myötä.

Tehtävämme

 • Suunnittelemme asiakkaillemme pitkäikäisiä, laadukkaita ja energiatehokkaita rakennuksia.

Toimintatapa

 • Yhdessä johtaminen haastaa asiantuntijat kehittymään, vastuunkantoon ja kokeilemaan.

Tulevaisuudenkuva

 • Suomen arvostetuimpien asiantuntijoiden joukko, joka muuttaa alaa ja näyttää suuntaa.

Kotimaista työtä

Paikkakunnat

8

Osakkaat

16

Työntekijää

+100

Liikevaihto

n. 9,4 M€

Suomalaisen Työn Liiton vastuullisen työn periaatteet

Luomme työpaikkoja Suomeen vahvistaen taloudellista sekä yhteiskunnallista hyvinvointia. Huomioimme tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden, myös hankinnoissa ja alihankintaketjuissa. Tuemme työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Henkilöstömme ja sidosryhmiemme käytössä on lakisääteinen whistleblowing-kanava. Ilmoituskanavan kautta on mahdollista ilmoittaa luottamuksellisesti mahdollisista väärinkäytösepäilyistä.

Palvelun kuvaus

IdeaStructuran whistleblowing-kanava on luottamuksellinen kanava väärinkäytösten ja säännösten vastaisen toiminnan esiin tuomiseen. Ilmoituskanavan ensisijaisena tarkoituksena on suojella ilmoittajaa: ilmoittaja voi ilmoittaa kanavassa anonyymisti rikkomuksista ja väärinkäytöksistä.

IdeaStructuran käytössä on EasyWhistle-järjestelmä, joka toimii verkossa ja mahdollistaa anonyymin ilmoittamisen ja turvallisen viestinnän ilman tunniste- ja henkilötietoja. Palveluntarjoajalla ei ole pääsyä tehtyjen ilmoitusten sisältöön eikä henkilötietoihin.

Ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset käsitellään IdeaStructurassa nimettyjen henkilöiden toimesta.

Ilmoituskanavan kautta kerätään sellaisia ilmoituksia, joissa yrityksen työntekijä, asiakas, kumppani tai muu yhteistyötaho epäilee mahdollista väärinkäytöstä IdeaStructurassa. Ilmoituksia voi tehdä esimerkiksi:

 • yrityksen toiminnasta
 • epäeettisestä toiminnasta
 • väärinkäytösepäilystä

Ilmoitus väärinkäytöksestä tai sääntelyn vastaisesta toiminnasta tulee jättää vain vilpittömässä mielessä. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu henkilöstö- tai asiakaspalautteisiin tai reklamaatioihin.

Linkki palveluun: https://app.easywhistle.com/report/ideastructura