Puurakennusalalle konkreettisia hyötyjä Kruusin diplomityöstä

Amppari-neuvotteluhuoneessa on leppoisa meininki, haastateltavana on IdeaStructuran Helsingin toimistossa työskentelevä rakennesuunnittelija Ville Kruus. Yhtäkkiä rauhallinen Ville pomppaa tuoliltaan demonstroidakseen nurjahdusta, ja pian maallikollekin selviää, mitä ns. Eulerin nurjahdus tarkoittaa.  

Ville valmistui syyskuussa Aalto-yliopiston rakennustekniikan osastolta diplomi-insinööriksi: hän on IdeaStructuran nuorin diplomi-insinööri ja taitaa olla myöskin nuorimpana diplomi-insinööriksi valmistunut ideastructuralainen – mies täyttää loppuvuodesta 25 vuotta.

Idiksessä Ville on vanha tuttu, sillä hän on työskennellyt jo kolme vuotta Helsingin toimistossa, aluksi kesähessuna ja opintojen salliessa muutoinkin. Menneisiin vuosiin on mahtunut työntekoa, mutta myös ehjiä opintoputkia, jolloin Ville on pystynyt fokusoitumaan opintoihinsa, ja ne tuntuvatkin sujuneen Villen luomien aikatauluraamien puitteissa. ”Juuri sellainen Ville on, aikataulut pitävät, suunnitelmat siirtyvät sovitusti työmaille – tuiki tärkeitä ominaisuuksia rakennesuunnittelijalle”, toteaa Antti Nurmi, Villen kollega Idiksestä.

Villen tie rakennesuunnittelijaksi

”Olen aina pitänyt matikasta ja fyssasta, joten ajatus tekniikan alan opinnoista tuntui luontevalta, mutta erityisesti kone- ja rakennustekniikan opinnot alkoivat puhutella minua abivuonna. Hain sekä Aalto-yliopiston että Tampereen yliopiston kone- ja rakennustekniikan opintoihin. Matkassa oli onnea ja sain opiskelupaikan Aallosta, jossa sitten aloitin koulunkäynnin heti armeijasta päästyäni. Fuksivuoden aikana päätin suuntautua rakennustekniikan opintoihin”, Ville muistelee.

Opintojensa edetessä Ville kiinnostui rakennesuunnittelusta ja suunnittelutoimistossa työskentelemisestä. Ja kun Sivusen Minttu nappasi RIL-gaalassa Villeä hihasta kiinni esitelläkseen IdeaStructuran toimintaa, oli Villen kiinnostus Idistä kohtaan herätetty ja sillä tiellä nyt ollaan.

Aluksi Ville sai piirtää Sibelius-Akatemia-projektissa. ”Minulla oli todella paljon kysymyksiä, joihin kollegat jaksoivat vastata kärsivällisesti. Tällä hetkelläkin Ville toimii rakennesuunnittelijana Mariankadun hotellihankkeessa. ”Työ tuntuu tavattoman mielenkiintoiselta, ja mielenkiintoa lisää työn tietty konkreettisuus – on hienoa nähdä, kuinka mökki nousee, kun tietää, että on saanut olla itsekin mukana mökkiä suunnittelemassa”, pohtii Ville.

Diplomityö, josta puurakennusala hyötyy

Ville teki diplomityönsä IdeaStructuralle, Puurakentajat Groupille ja Peikko Finland Oy:lle Sekundääristen rakenteiden vaikutuksesta CLT-laattojen värähtelyyn. Diplomityön ohjasi Jyrki Jalli, IdeaStructuran toimitusjohtaja. ”Kertakaikkisen hyvä tutkimustyö, josta koko puurakennusala hyötyy”, Antti ja Jyrki tuumaavat.

Diplomityö sisältää kirjallisuuskatsauksen aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta sekä puurakentamisesta ylipäätään. Diplomityön varsinainen tutkimus toteutettiin kokeellisesti. Työtä varten etsittiin kolme CLT-rakenteista kohdetta: Päiväkoti Lapinmäki, Päiväkoti Hopealaakso sekä Pakilan uusi koulukeskus.

Kohteissa käytiin paikan päällä mittaamassa lattioiden alimpia ominaistaajuuksia, esimerkiksi Pakilassa lattiaa mitattiin ennen väliseinien asennusta sekä väliseinäasennusten jälkeen. Taajuuksien mittaamisessa käytetiin kiihtyvyysantureita ja, jotta rakenteen taajuudet saadaan heräämään, tarvitaan myös heräte eli toisin sanoen lattian päällä täytyy kävellä/hyppiä, jotta rakenne alkaa värähtelemään. Mittausten perusteella saadusta datasta tutkittiin, olivatko lattian ominaistaajuudet muuttuneet mittausten välillä, jonka lisäksi laskettiin, miten väliseinien asennus on vaikuttanut rakenteen vaimmenussuhteeseen eli siihen, miten nopeasti värähtely vaimenee ominaistaajuuden kohdalla ilmenevän korkean kiihtyvyyspiikin jälkeen.

Mittausten perusteella kaikissa kolmessa kohteessa lattioiden ominaistaajuudet sekä vaimennussuhteet olivat korkeampia ja kiihtyvyyspiikit pienempiä väliseinien rakentamisen jälkeen. Tämä oli juuri se mitä haluttiin selvittää, eli yksinkertaistettuna seinä tuo laatalle lisäjäykkyyttä, joka nostaa ominaistaajuutta ja pienentää kiihtyvyyspiikkejä. Jos asian haluaa yksinkertaistaa, voi seinän ajatella toimivan ikään kuin jousena, joka vastustaa laattojen taipumista.

Mariankadun hotellihanke tarjoaa haasteita

Palataan vielä Mariankadun hotellihankkeeseen, jonka yhtenä rakennesuunnittelijana Ville siis toimii. Kruununhakaan rakennettava laadukas kansainvälisen tason luksushotelli on uniikki ja siten erittäin haasteellinen hanke. Hotelli koostuu neljästä erillisestä 1885 valmistuneesta rakennuksesta Mariankadulla ja Liisankadulla.

Korttelikokonaisuudella on arvokas historia: siellä on aiemmin sijainnut muun muassa upseerien asuinrakennuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön tiloja – rakennukset ovat arkkitehti Evert E. Lagerspetzin käsialaa.

”Suunnittelupöydälle on tullut yllätyksiä: vakioliitoksilla ei Mariankadun hanketta suunnitella. Nyt kun rakennesuunnittelusta on tullut lisää kokemusta, huomaan pitäväni haasteista. Ja on ollut hienoa nähdä, että tekemästäni diplomityöstä on ollut apua tässä hankkeessa – välipohjien teräspalkit mitoitetaan niin, ettei käyttäjä koe epämiellyttävää värähtelyä astellessaan hotellissa”, Ville innostuu kertomaan.

Vuoden nuori konsultti -kilpailu

Toimistossa syntyneen ajatuksen myötä Ville päätettiin ilmoittaa SKOL ry:n (suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö) järjestämään Vuoden nuori konsultti -kilpailuun. Ville on vaatimaton ja hän varmasti pohtikin ylipäätään osallistumistaan kilpailuun, mutta onneksi hän otti haasteen vastaan, ja sehän kannatti: esikarsintojen jälkeen Ville pääsi 20 parhaimman nuoren konsultin joukkoon.

Aina ei voi voittaa, eikä tarvitsekaan. Ville saa itselleen muistoksi suosituskirjeet, jotka tulevat lämmittämään nuoren miehen mieltä takuuvarmasti pitkään.

Ville työskentelee mielellään toimistossa

Niin kuin monesta muustakin, sukeutui Villestä koronaepidemian aikana työmatkapyöräilijä: 14 kilometrin työmatka taittuu näppärästi pyöräillen. Urheilullinen mies on muutenkin, hän pelaa höntsäjengissä jalkapalloa, käy salilla ja lenkkeilee.

Ville kuuluu läsnätyönteon kannattajiin. ”Kokeneempien apua tarvitsee päivittäin ja yleensä apua saa helpommin kasvokkain, kuin pikaviestikanavien kautta. Vaikeampia asioita sekä asioita, joita ei koulun penkillä opeteta, on mukavampi miettiä yhdessä jonkun muun kanssa, koska yleensä matkaan tarttuu myös paljon muutakin tietoa, kuin vain vastaus johonkin tiettyyn kysymykseen. Lisäksi toimistotyö rytmittää mukavasti arkea, kun ei vietä koko päivää kotona”, Ville sanoo.

Villen työhön kuuluu tietenkin myös työmaakäynnit. ”Työmaalla pääsee näkemään omat suunnitelmansa käytännössä ja huomaahan siellä helpommin asioita, joita ei suunnittelupöydän ääressä ole välttämättä tullut ajatelleeksi”, pohtii Ville.

Ja siitä nurjahduksesta

”Ville, siitä nurjahduksesta! Voisitko kertoa vielä maallikolle, mistä Eulerin nurjahduksessa on tarkemmin ottaen kyse”, huikkaa jutun kirjoittaja Villelle, joka on jo singahtamassa pyörällään fudistreeneihin. ”Jep! Eulerin nurjahdus kuvaa sitä, miten aksiaalisesti kuormitetut rakenteet esim. pilarit tai seinät kestävät pystykuormia menettämättä stabiliteettiaan. Ilmiötä voi demonstroida esim. viivoittimella. Jos viivoitinta painaa päistään se alkaa taipumaan kohtisuorassa suunnassa kuormitukseen nähden eli nurjahtaa”, ennättää Ville vielä kertomaan.


Lue lisää IdeaStructuran CLT-rakentamisen ja puurakentamisen palveluista.