Kesätöissä IdeaStructurassa, Elina

IdeaStructura on monipuolinen kesätyöpaikka – kertoo Elina Huhtamäki, viime vuoden yksi IdeaStructuran kesätyöntekijöistä. Linkin kesätyöhakuun löydät artikkelin lopusta.

Elina Huhtamäki on rakennusarkkitehtiopiskelija, joka opiskelee kolmatta vuottaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Opintoihin kuuluvat työharjoittelujaksot: ensimmäisenä vuotena rakennustyömaalla, toisena ja kolmantena vuotena suunnittelutoimistossa.

Miksi juuri IdeaStructuraan

Rakennusurakoitsija, jonka palveluksessa Elina oli ensimmäisenä opiskeluvuotenaan, suositteli IdeaStructuraa suunnittelutoimistona, mikä herättikin sittemmin Elinan kiinnostuksen. Elina halusi tutustua IdeaStructuraan vielä tarkemmin ja hän kävi yrityksen kotisivuilla, jonka jälkeen päätös hakea juuri IdeaStructuraan kesätöihin oli helppo tehdä. Elinaa onnisti: hän sai neljä kuukautta kestäneen työharjoittelu- ja kesätyöpaikan!

Laaja toimenkuva

Elina toivoi, että saisi nähdä suunnittelutoimiston arkea mahdollisimman laajasti. Hänen toiveensa taisi hyvinkin toteutua sillä Elina sai työskennellä IdeaStructurassa avustavissa tehtävissä sekä arkkitehtien että insinöörien kanssa.

Elina osoittautui taitavaksi rakennusarkkitehdin aluksi: hänen asenteensa ja motivaationsa olivat kohdallaan – Elinalle oli helppo antaa monipuolisia työtehtäviä. Hän sai tehdä avustavia suunnittelutehtäviä, puhtaaksipiirtoa, monia kirjallisia työtehtäviä ja Elina pääsi myös työmaalle tekemään valvontakäyntejä. Hänen laajaan toimenkuvaansa kuuluivat niin ikään kuntotutkimuksissa avustaminen.

Perehdyttäminen

Usein kesätyöntekijöitä askarruttavat kysymykset siitä, perehdyttääkö yritys tekijänsä työtehtäviin, jotta niistä voi ylipäätään selviytyä hyvin.

IdeaStructurassa on panostettu uusien kesätyöntekijöiden tuutorointiin heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Siten Elina perehdytettiin huolellisesti tehtäviinsä ja mikä tärkeintä, työkaverit olivat avuliaita ja heiltä oli myös helppo mennä kysymään tarvittaessa apua, vaikka kesäaika onkin lomien vuoksi kaikille työntekijöille kiireistä aikaa toimistossa.

Vastuullinen kesälomasijaistaminen

Elina piti työstään paljon – kiitos monipuolisten ja haasteellisten työtehtävien ja sen, että töitä sai tehdä itsenäisesti. Elina toimi muutaman viikon ajan kesälomasijaisena; arkkitehtipuolella yhteyshenkilönä ja insinööripuolellakin Elina sai toimia joidenkin kohteiden yhteyshenkilönä. Sijaisuudet olivat ilman muuta vastuullisimpia Elinan työtehtävistä, mutta myöskin niitä mielenkiintoisimpia, joita tuohon neljään kuukauteen sisältyi.

IdeaStructura on mainio kesätyöpaikka

Sana on vapaa, ole hyvä Elina: “Suosittelen IdeaStructuraa kesätyöpaikkana. Työntekijältä odotetaan itsenäisyyttä, mutta vastapainoksi saa mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä ja bonuksena rentoja ja todella mukavia työkavereita!”

Kuva: Islanti 2017. Aku on myös päässyt kuvaan