Month September 2016

Opinnäytteitä tärkeistä aihe-alueista

Aku Hänninen arvioi Metropolia ammattikorkeakouluun tekemässään insinöörityössä korjausrakentamishankkeiden varaussuunnittelun prosessia. Työssä esitetyt johtopäätökset syntyivät asiantuntijahaastatteluista saadun aineiston ja kirjallisuuslähteiden tarkastelun pohjalta. Aku laati prosessiin parannusehdotuksia ja kehitti IdeaStructuralle uuden toimintamallin varaussuunnittelun tekemiseen. Voit tutustua Akun insinöörityöhön tarkemmin täältä. Metropolia ammattikorkeakoulusta insinööriksi valmistunut Lauri Vainio tarkasteli…

tietomallinnus

Tietomallinnuksella tehoa saneerauskohteiden suunnitteluun

Rakennuksen tietomalleja eli BIM-malleja (Building Information Model) käytetään yleisesti uudiskohteidensuunnittelussa. Nyt niiden käyttö on yleistymässä myös korjausrakentamisessa. IdeaStructuran rakennesuunnittelun tietomalliasiantuntijan Mika Konttilan mukaan tietomallit tuovat merkittävää etua rakennusten suunnitteluun. BIM-malleihin voidaan syöttää paljon tietoa ja niiden avulla pystytään suunnittelemaan vaativia rakenteita. – Todenmukaiset tietomallit helpottavat rakenteiden eri osa-alueiden…

mette töissä

Mette har hittat sin bransch

Mette Envall heter jag, tredje årets byggnadsteknik studerande och jag har fått en drömchans att utföra min 6 månader långa avslutandepraktik samt skriva examensarbetet på IdeaStructura Oy. Mångsidigheten inom företaget ger mig alla möjligheter att få utvecklas på många delområden.…