Teollisuuskiinteistö sai uuden elämän

Isku-yhtymän Lahdessa, Mukkulankatu 19:ään sijoittuvien Lahden ammattikorkeakoulun vuokratilojen muutos- ja korjaustyöt ovat valmistuneet: LAMK on muuttanut tänä syksynä NiemiCampukselle Isku Centeriin.

Kohde on oiva esimerkki vanhasta ja historiallisesta teollisuuskiinteistöstä, joka voi saada kokonaan uudenlaisen elämän, kun kiinteistön käyttötarkoitusta muutetaan: lopputulos on eurooppalaisestakin mittakaavasta tarkasteltuna erittäin moderni oppimisympäristö, joka henkii myös tehdasmiljöön tarinaansa.

Kiinteistö on rakennettu useassa eri vaiheessa; rakennusvaiheita onkin arviolta noin 15. Ensimmäinen osa on rakennettu vuonna 1957 ja sen jälkeen rakennusta on laajennettu useana eri vuosikymmenenä aina 1990-luvulle saakka, jolloin kiinteistöön tehtiin pienempää faceliftiä samalla kun ilmanvaihtoa parannettiin. Luonnollisesti eri vuosikymmenien rakennusvaiheet edustavat kukin omaa aikakauttansa tehtyjen rakenneratkaisujen osalta.

Ideastructura vastasi kohteen rakennesuunnittelusta

Nykyinen rakennusmassa on noin 60 000 bruttoneliömetriä. LAMKin ja KOY Keskusportin hankkeet, joissa IdeaStructura oli mukana, käsitti noin 25 000 bruttoneliömetriä, kertovat projektin vastaava rakennesuunnittelija Pentti Aho, rakennesuunnittelija Henri Kuutti ja tietomallintaja Mika Konttila IdeaStructurasta.

Massiiviset purkutyöt

Mutta ennen kuin päästiin rakentamaan, piti purkaa: purkutyöt olivat massiiviset ja koska kyseessä on tehdaskiinteistö, oli purettavaa tekniikkaa luonnollisesti paljon enemmän kuin asuin- tai toimistokäytössä olevassa rakennuksessa.

Tehdasmiljöön tarina jää näkyville

Tehdaskiinteistön jykevät vanhat kantavat rakenteet haluttiin jättää mahdollisimman paljon näkyville. Lisäksi julkisivut on pidetty ilmeeltään alkuperäisinä, vaikka osa julkisivuista jouduttiinkin purkamaan kokonaan ja siten myös rakentamaan uudelleen.

Punatiiliteema näkyy myös arkkitehtuurissa rakennuksen uusissa sisätiloissa. Rakennuksen energiatehokkuutta parannettiin huomattavasti uusilla ikkunoilla ja kasvattamalla seinien, katon ja uusien maanvaraisten lattioiden lämmöneristepaksuutta. Ilmanvaihtotekniikan sijoittaminen vanhaan rakennusrunkoon oli paikoin sangen haasteellista.

Nimikkopyörä naftaliiniin

Iskun tehtaan korjaus- ja muutostyöt ovat olleet paitsi vaativia mutta myös IdeaStructuran historian mittavimpia. Tehtaan valtavasta koosta kertoo paljon sekin, että vastaava rakennesuunnittelija Aho viiletti häntä varten kunnostetulla nimikkopyörällä kiinteistössä – ihan vain joutaakseen nopeammin työmaakokouksiin. Kolme vuotta kestänyt projekti on valmis, pyörä naftaliinissa ja Ahollakin ansaittu pitkä kesäloma takanaan.