Bagge on IdeaStructuran kolmas allianssihanke

Pakilan palvelurakennukset -hanke, Bagge, käsittää Pakilanpuiston lähialueen koulujen, päiväkotien suunnittelun. Bagge on IdeaStructuran kolmas allianssihanke, joka on pyörähtänyt nyt syksyllä käyntiin täydellä teholla.

Juha Kotiranta toimii hankkeessa rakennesuunnittelijana ja rakenneteknisenä asiantuntijana. ”Roolini muoto ja sisältö elävät sen mukaan, missä vaiheessa hanketta ollaan. Alkuvaiheessa tehtävänä on enemmän toimia rakenneteknisenä asiantuntijana ja tuoda rakennetekninen näkökulma esiin edesauttaen sitä kautta päätöksentekoa hankkeessa. Myöhemmin roolini sisältö on enemmän rakennesuunnittelijan työtä”, kertoo Juha.

Millä mielellä IdeaStructuran kolmanteen allianssihankkeeseen?

”Allianssihankkeeseen mukaan lähteminen on aina uusi kokemus. Allianssin toiminta perustuu tiettyihin samankaltaisiin toimintamalleihin ja -tapoihin, mutta jokaisessa allianssissa on eri osapuolet ja ihmiset, mikä tekee siitä erilaisen ja kiinnostavan. On mielenkiintoista aloittaa uusi hanke uusien ihmisten kanssa, joista jokainen tuo hankkeeseen oman osaamisensa”, hankkeesta innostunut Juha toteaa.

Yhteistyö vauhdittaa hanketta

”Uskon, että allianssitoteutuksen tärkein sisältö on yhteistoiminta. Hankkeessa tehtävät päätökset tehdään yhdessä ja niistä kannetaan myös vastuuta yhdessä. Kukaan ei toimi yksin vaan osana isompaa palapeliä. Tällaisen toimintamallin sisäistämisen jälkeen jokainen ymmärtää pyrkiä ratkaisuillaan toimimaan hankkeen parhaaksi”, Juha lisää.

Helsingin kaupungin tavoitteena on suunnitella paras kokonaisuus koulujen ja päiväkotien toiminnan, kaupunkikuvan ja kokonaiskustannusten kannalta. Tilojen pitää tukea varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaista toimintaa, ja myös harrastetoiminnan tarpeita pitää huomioida suunnitelmissa. Käytännössä tämä tarkoittaa uudistettua tai uutta muunneltavaa ja monikäyttöistä tilaa.

Allianssitoteutus tarkoittaa siis sitä, että kaupunki, suunnittelijaryhmä ja vielä valintavaiheessa oleva toteuttajaryhmä vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä jakavat myös hyödyt ja riskit.

Tilojen käyttäjät ja alueen asukkaat halutaan mukaan suunnitteluun, minkä vuoksi alueella järjestetään asukastapaamisia. Parhaimmillaan tilojen korjaaminen ja rakentaminen voitaisiin aloittaa jo vuodenvaihteen 2020 tienoilla. Rakentaminen tulee etenemään todennäköisesti vaiheittain.

Klikkaa tästä Helsingin Kaupungin sivuille