fbpx

Sisäilmaosaamisemme vahvistuu yrityskaupan myötä

Asiantuntijakaartimme rivit ovat vahvistuneet IdeaStructuran ostettua Sisäilmainsinöörit Oy:n. Sisäilmainsinöörit tuottavat erilaisia haitta-aine- ja sisäilmatutkimuspalveluja, rakennusfysikaalisia mittauksia, laadunvarmistusmittauksia jne.

”Ajatuksenamme on kehittää palveluitamme siten, että pystyisimme auttamaan asiakkaitamme korjaushankkeissa syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Korjaushankkeissa joudutaan tekemään mitä erilaisempia selvityksiä liittyen sisäilman haitta-aineisiin, rakenteiden kuntoon, materiaaleihin jne. Toteutuneen yrityskaupan avulla pystymme kasvattamaan tutkimuskapasiteettiamme ja osaamistamme; osaamisemme haitta-ainekartoituksissa ja sisäilmatutkimukissa vahvistuu nyt merkittävästi”, kertoo IdeaStructuran toimitusjohtaja Jyrki Jalli.

Palvelut pitää ulottaa työmaalle asti

IdeaStructuran tavoitteena on tuottaa palveluja, joilla pyritään parantamaan oleellisesti rakentamisen laatua. Yrityksellä on jo nyt erittäin vahva asema kosteudenhallintakoordinointi- ja terve talo -palveluissa. ”Rakentamisen laatu ei parane pelkästään sillä, että tehdään edellä mainittuja töitä – palvelut pitää ulottaa työmaalle. Yrityskaupan avulla IdeaStructuran kyky tarjota työmaille laatua ohjaavia palveluita paranee; yhteistyössä lähdemme näitä kehittämään”, Jyrki toteaa.

Kun takana on vuosien yhteistyö, yrityskauppojen tekeminen on luontevaa

Yhteistyö Sisäilmainsinöörien kanssa on ideastructuralaisille tuttua jo monien vuosien takaa. ”Luontevin ja paras tapa tehdä yrityskauppoja on, kun yhteistyötä on päästy harjoittelemaan jo ennen kaupantekoa. Me olemme toteuttaneet yhdessä lukuisia erilaisia tutkimushankkeita, joissa on tutkittu peruskorjaukseen tulevien rakenteiden kuntoa, kiinteistösalkun kuntoa ja muita vastaavia asioita: näiden yhteisten hankkeiden myötä meillä on jo valmiit toimintatavat ja yhteistyökin sujuu. Tehty yrityskauppa on hyvin luonteva jatkumo vuosien mittaiselle yhteistyöllemme”, sanoo Jyrki.

Tervetuloa taloon

”Yrityskauppaneuvottelujen edetessä huomasimme, että jaamme samat arvot: pyrimme toimimaan yrittäjämäisesti, korkealaatuisesti – uskon, että yrityksien yhdistäminen ei tule olemaan kovin vaikeaa. Sissit – lämpimästi tervetuloa taloomme”, yrityskaupat juuri tehnyt tyytyväinen Jyrki sanoo ja kohottaa Jenni Malisen ja sissiherrojen kanssa kuohuvat kaupantekomaljat.

Valikko