fbpx

Näillä opeilla IdeaStructuraa johdetaan

Asiantuntijayrityksen johtaminen on jatkuvaa uuden oppimista ja toisaalta perusasioiden syvällistä ajattelua. Jyrki Jalli perusti neljän kollegansa kanssa vuonna 2011 rakennesuunnittelutoimisto IdeaStructuran, joka on kasvanut yli 80 osaajan tunnustetuksi monialaiseksi asiantuntijayritykseksi.
”Haluan että meillä ihmiset voivat hyvin. Sen eteen kannattaa tehdä töitä”, sanoo Jyrki ja kertoo meille havainnoistaan, joiden avulla hän luotsaa yritystä.

 

  1. Työpaikalla saa ja pitää näyttää tunteita, koska juuri niiden ilmaiseminen saa meidät kiinnostumaan toisistamme. Meidän alallamme on viime vuosina tapahtunut isoja muutoksia. Koneet ja ohjelmat laskevat ja tekevät entistä tehokkaammin asioita ihmisten puolesta, joten työ painottuu yhä enemmän vuorovaikutustaitoihin. Insinöörialoilla ei perinteisesti olla oltu kovin kiinnostuneita näistä aihealueista, mutta nyt siihen ei ole enää varaa. Omien tunteiden ja toimintatapojen tunnistaminen vuorovaikutustilanteissa on yhä tärkeämpi taito. Tunneköyhässä ympäristössä kaikista asioista ja toiminnasta tulee samanarvoisia. Tunteiden ilmaisussa on tärkeää olla reilu. Esimerkiksi ahdistava syyllistäminen ei ole tunteiden ilmaisua vaan kiusaamista.

 

  1. Työelämä on elämää. Me olemme ihmisinä erilaisia. Joku kertoo työpaikalla enemmän yksityisasioistaan kuin toinen. Itse olen aina tykännyt kertoa toisille niin elämän iloista kuin suruistakin. Työpaikan tunneilmastoa voi mitata selkeällä mittarilla: jos elämän vaikeuksien keskellä ei työpaikalla ole turvallista avata ainakin jollekulle omaa elämää, asiat ovat huonosti. Ihmistä ei ole luotu olemaan vaikeuksien keskellä yksin. Tämä korostuu erityisesti nyt Korona- ja etätyöaikoina. Elämän vaikeina aikoina työ on usein myös elämää koossapitävä voima, mutta sen sijaan ongelmien täydellinen piilottelu voi johtaa romahdukseen. Turvallisuudentunne työpaikalla syntyy siitä, että voi olla itsensä ja tulee hyväksytyksi ihmisenä. Ei roolin tai tittelin kautta.

 

  1. Puhuminen kannattaa. Se onkin todellinen taitolaji ja vaatii paljon harjoittelua. Jutustelu sujuu meiltä useimmilta, mutta työasioiden eteenpäinvieminen puheen avulla onkin sitten jo vaativampi laji ja henkinen oppimispolku. On tärkeää puhua asioista niiden oikeilla nimillä ja osata kertoa myös omista odotuksista. Puhuminen on tärkein keino myös ongelmanratkaisussa. Kuka tahansa meistä osaa sanoa, mikä työpaikalla on pielessä, mutta vaikeampaa on miettiä, miten voisin vaikuttaa asioihin omalla toiminnallani. Ongelmia ei pitäisi kiertää vaan niihin pitäisi heti napata kiinni. Ihminen on luotu sellaisiksi, että hän haluaa siirtää vaikeita asioita. Jos yritykseen pesiytyy vaikeiden keskustelujen siirtämisen ja menetettyjen tilanteiden kulttuuri, ilmapiiri alkaa väistämättä rapautua.

 

  1. Yksityiskohtiin juuttuminen ei tee hyvää. Asiantuntijatöitä tekevän kannattaisi tunnistaa itsessään liiallinen pedanttius. Uran alkuvaiheissa yltiöpedantti pärjää usein hyvin, koska projektit eivät ole suuria ja asioita voi hallita yksin. Asiakkaatkin tykkäävät huolellisuudesta ja tarkkuudesta. Olen kuitenkin nähnyt liian monta uratarinaa, jossa tämä piirre on kutistanut ihmisen. Hän pelkää epäonnistumista ja kaihtaa riskejä. Lopulta hän ajautuu tekemään töitä yksin rakentamassaan täydellisyyden vankilassa. Kukaan muu ei osaa olla yhtä hyvä kuin hän. Neuvoni tällaiselle ihmiselle on: älä hallitse kaikkea vaan ole hyvä toisten kanssa. Toisiin ihmisiin kannattaa uskoa ja luottaa.

 

  1. Työntekijät elävät omaa elämäänsä. Kun tulin alalle 90-luvun alussa, ei insinööritoimistoissa ollut tapana pitää esimerkiksi pitkiä isyysvapaita. Nyt elämme täysin toisenlaisessa maailmassa, ja suhtautuminen työhön on toden totta muuttunut. Ihmiset ottavat sapattivapaita ja toteuttavat omia haaveitaan. Me käymme alalla tiukkaa kisaa osaajista. Jos minä työantajana suhtautuisin nihkeästi ihmisten unelmiin, sulkisin pois paljon potentiaalisia työnhakijoita. Ja toisaalta uskon, että ihmiset, jotka keräävät kokemuksia ja ajattelevat myös omaa hyvinvointiaan, ovat sinut itsensä kanssa.

 

  1. Työntekijässä ratkaisee asenne ja osaaminen. Tämä keskustelu, voiko yli viisikymppisen palkata töihin, on mielestäni täysin teoreettinen. Pikemminkin voisin kysyä: miten saan pidettyä seitsemänkymppisen huippurakennesuunnittelijan Pentin töissä? Eli jos olet yli viisikymppinen kehittymishaluinen rakennesuunnittelija, ota minuun heti yhteyttä. Toki muutkin voivat soitella!

 

  1. Oman maailman ulkopuolella on elämää. Tämä ajatus on ohjenuorani niin ihmisyyden kuin asiantuntijayrityksen pyörittämisenkin kannalta. Me tarvitsemme yritykseemme töihin ihmisiä, jotka näkevät ajassa kiinnostavia ilmiöitä ja pystyvät monimuotoiseen ajatteluun. Sellaista ei synny, jos kulkee ajatuksellisesti ja tiedollisesti kovin yksioikoista polkua. Ylipäätään ajatuksellinen liikkuvuus on tärkeää koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. Onneksi rakennusalalla on viime vuosina uudistettu toimintakulttuuria muun muassa allianssimallilla, joka vaatii aivan uudenlaista yhteistoimintaa ja keskustelukulttuuria. Nyt on tärkeää ymmärtää muita osapuolia, koska enää ei pärjää sillä, että epäilee muita osapuolia, vastaa, kun kysytään ja puhuu tiukasti vain oman osaamisen kautta. Meillä IdeaStructurassa ihmiset eivät viesti titteleillään vaan osaamisellaan ja persoonallaan.

 

  1. Onnistuminen on mahtavaa! Itse olen ihminen, joka ei osaa ottaa vastaan positiivista palautetta. Alan heti miettiä, mikähän homma tämän kehumisen takana on. Mutta olen kyllä iloinen, kun huomaan, että ihmiset kehuvat toisiaan työelämässä enemmän kuin ennen. Se kertoo siitä, että työkulttuurissamme on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä, vaikka julkisessa työelämäkeskustelussa usein korostetaankin liikaa negatiivisia asioita. On hienoa, jos ihmiset tunnistavat yhdessä onnistumisen tunteen ja antavat siitä palautetta toisilleen.

 

  1. Menestys alkaa aivojen huolenpidosta. Asiantuntijatyö vaatii tarkkuutta ja syväkeskittymistä. Olen pohtinut viime aikoina paljon, miten turvaamme sen, että työntekijämme voivat keskittyä töihinsä. Onhan työn tekemisen tapa koko yhteiskunnassa muuttunut hyvin paljon epäkeskittyneemmäksi. Yhteydenpitokanavia on yhä enemmän ja jatkuvat keskeytykset väsyttävät ihmisiä. Työstä ja muustakin elämästä katoaa vähitellen hallinnan tunne. Olemmekin lisänneet jokaisen uuden työntekijän perehdyttämissuunnitelmaan kohdan: sinun kuuluu suojata mieltäsi. Se on asiantuntijan tärkein työkalu.

 

  1. Ihmiset ovat yrityksen tärkein pääoma. Kun perustimme IdeaStructuran, päätimme, että kasvu ei ole tavoite vaan onnistumisen mittari. Halusimme luoda yrityksen, jossa osataan nähdä markkina uusin silmin ja jossa kaikki työt tehdään hyvin. Vaativia peruskorjaushankkeita tekevä yrityksemme kasvaa ihmisillä ja sillä osaamisen pääomalla, jota tarjoamme asiakkaillemme. Kun kuljen vaikka Kansalliskirjaston ohi, tunnen suurta iloa, että olemme saaneet olla mukana tuollaisen uniikin kohteen korjaussuunnittelussa. Stadi on hieno kaupunki ja me olemme olleet tekemässä siitä entistä parempaa.