Pauliina Kaariaho kertoo miten edetä taloyhtiön pihan uudistamisessa

Taloyhtiön pihan uudistamisessa on hyvä edetä harkituin askelin. Näin lopputulos on pitkäikäinen ja miellyttää kaikkia asukkaita. IdeaStructuran pihasuunnittelija Pauliina Kaariaho kertoo, millaisin stepein projektissa kannattaa edetä.

  • Tee tarvekartoitus. Kuuntele huolella asukkaiden sekä osakkaiden toiveita ja tarpeita. Pienessä yhtiössä asukkaat tuntevat toisensa hyvin ja pihauudistuksesta saatetaan käydä vilkasta debattia pihaparlamentissa. Tällöin saattaa riittää, että hallitus tai asukasraati kokoaa osakkaiden ajatukset paperille. Suuremmissa yhtiöissä voi olla paikallaan lähettää pihauudistusta koskeva kysely jokaiseen kotiin ja kaikille osakkaille. Kyselyn toteutukseen saa apua pihasuunnittelua tekeviltä yrityksiltä, esimerkiksi IdeaStructuralta.
  • Suunnittelija mukaan projektiin. Kun toiveet ja tarpeet on kirjattu, kannattaa kilauttaa pihasuunnittelijalle ja sopia tapaamisesta. Osaava suunnittelija pystyy varsin nopeasti kertomaan, miten taloyhtiön toivomat ratkaisut ovat toteutettavissa ja budjetti saadaan pidettyä aisoissa. Myös suunnittelulle on hyvä miettiä budjetti. Vihertyö on verrattain edullista. Sen sijaan kivityöt ja muurien rakentaminen sekä salaoja- ja sadevesijärjestelmät lisäävät merkittävästi remontin kustannuksia. Suunnittelu kannattaa käynnistää jo remonttivuotta edeltävänä kesänä, jotta urakoitsijaa päästään valitsemaan ajoissa ja haluttu aikataulu pitää.
  • Selvitä luvan tarve. Tavanomaiseen pihasaneeraukseen ei yleensä tarvita kaupungin tai kunnan rakennuslupaa. Tilanne on toinen, jos pihalle haaveillaan korkeampaa aitaa tai piharakennuksia. Myös suurten puiden kaataminen ja pihan korkeustasojen muutokset voivat edellyttää lupaa. Onkin hyvä tutustua alueen asemakaavaan ja varmistaa lupatarve kunnalta.
  • Valitse valvoja. Luvan vaatimissa projekteissa valvoja on välttämättömyys, mutta valvoja on parasta nimetä kaikkiin suurempiin pihaprojekteihin. Useimmiten pihasuunnittelija on oiva valinta tähän pestiin.
  • Suunnitelman hyväksyttäminen yhtiökokouksessa. Yleensä alustava pihasuunnitelma esitellään ja hyväksytetään yhtiökokouksessa. Suunnittelija voi toimia kokouksessa esittelijänä. Alkuvaiheessa tapahtuva hyväksyttäminen on tärkeää etenkin silloin, kun pihaa koskevat toiveet ovat monitahoisia tai jopa ristiriidassa keskenään. Tässä vaiheessa suunnitelmiin on vielä helppoa tehdä isompiakin muutoksia.
  • Detaljit kuntoon. Kun yhtiökokous on näyttänyt karkealle suunnitelmalle vihreää valoa, pihasuunnittelija työstää tarkemman suunnitelman työselostuksineen.
  • Lopullisen suunnitelman hyväksyminen. Lopullisen pihasuunnitelman hyväksyy useimmiten taloyhtiön hallitus. Tämä kuitenkin edellyttää, että yhtiökokous on aiemmin antanut siunauksensa hankkeen toteuttamiselle ja budjetille.
  • Urakoitsijan valinta. Urakoitsijoille lähetetään suunnitelman mukaiset tarjouspyynnöt. Tarjousneuvotteluihin valitaan 2–4 parhaan tarjouksen antanutta urakoitsijaa. Urakointisopimukseen on hyvä sisällyttää varsinaisen remontin lisäksi myös takuuajan hoitoa käsittelevä osio. Tämä tarkoittaa sitä, että urakoitsija vastaa esimerkiksi istutettujen taimien hoidosta parin vuoden ajan.
  • Muista tiedottaminen. Taloyhtiön asukkaita ja vieraita tulee informoida remontin etenemisestä sekä pihan kulkureittien mahdollisista työmaa-aikaisista muutoksista. Tiedotusvastuusta on hyvä sopia urakoitsijan kanssa ennen projektin alkua. Urakan aikainen tiedottaminen kuuluu yleensä urakoitsijalle.
  • Tehokas valvonta varmistaa onnistumisen. Pihanrakennusprojektiin kuuluu aloituskatselmus, hankkeen aikaiset työmaakokoukset ja lopputarkastus samaan tapaan kuin muissakin rakennushankkeissa. Niiden lisäksi pihaurakkaan kuuluu kasvuunlähtötarkastus. Tarkkaan johdettu ja valvottu projekti onnistuu varmimmin!