Kykenetkö myöntämään oman osaamattomuutesi? Syytä olisi.

Palvelumuotoilija Minna-Mari “Minttu” Sivunen sanoo, että kaikki lähtee hyväksynnästä. Kun ymmärtää, että ei ymmärrä kaikkea, ymmärtää jo aika paljon! Siinä avain itsensä johtamiseen.
Minkälaista itsensä johtaminen on?

”Itsensä johtamisen keskiössä on itsensä tunteminen. Jotta voi johtaa itseään, on tunnettava itsensä ja pyrittävä ymmärtämään omaa käytöstään eri tilanteissa. Missä olen hyvä ja mikä saa minut puolustuskannalle ja miksi? Uskallanko myöntää sen ja tehdä asialle jotakin? Kun tietää oman työkalupakkinsa sisällön, osaa tiedostaa, milloin pitää pyytää apua: nykymaailmassa ei voi tietää kaikkea, mutta on osattava etsiä puuttuva tieto yrityksen sisä- tai ulkopuolelta. Lisäksi pitää ymmärtää oma roolinsa tiimissä. Mitä paikkaa pelaan juuri tässä projektissa. Osaanko edes antaa rakentavaa palautetta? Osaanko vastaanottaa sitä? Näitä kysymyksiä on hyvä pysähtyä pohtimaan”, Minttu sanoo.

Miten itsensä johtamista opitaan IdeaStructurassa?

”Yhdessä tekemällä ja kehittämällä! Meillä oli helmikuussa tästä aiheesta useita sisäisiä työpajoja, joihin kaikki työntekijämme osallistuivat. Suunnittelimme työpajoissa yrityksen kantavia rakenteita: tekemisen raameja. Keskustelimme aiheesta konkreettisesti: Mitä me haluamme ja tarvitsemme onnistuaksemme? Mitä yksilön itseohjautuvuus tarkoittaa meille? Kenenkään ei tarvinnut olla samaa mieltä; saimme perustella omat näkökantamme ja päädyimmekin hedelmällisiin keskusteluihin kollegoiden kanssa, kun saimme kertoa kukin omia ajatuksiamme itsensä johtamisesta ja ohjautuvuudesta”, sanoo Minttu.

”Kannustamme uusia työntekijöitä ”hakemaan töitä organisaation sisällä” ja pyytämään rohkeasti apua kaikilta, jotta oppisimme auttamaan myös itse entistä herkemmin. Toivomme, että jokainen työntekijämme kyseenalaistaisi välillä toimintaansa ylläpitääkseen siten toimintatapojensa kriittistä tarkastelukykyä. Mitä parempi tuntemus itsestä ja omasta toiminnasta on, sitä paremmin itsensä johtaminen myöskin luonnistuu”, Minttu kertoo.

Uusi ideastructuralainen saa ensi töikseen tehtäväkseen lyhyen aikavälin kehityssuunnitelman (ensimmäinen vuosi) ja myöskin pitkän aikavälin suunnitelman (seuraavat 3 vuotta). Kehityssuunnitelmaa on päivitettävä ja jokaisen on pidettävä huoli siitä, että suunnitelma toteutuu. Se toimii ikään kuin omana ”liiketoimintasuunnitelmanaan” – miten haluaa kehittyä ja mitä tekee kehittymisensä eteen. Nämä kaikki yllä kuvatut toimintatavat auttavat löytämään kullekin sopivan tavan kehittää itseään.

Usein viestintätyyli ja viesti ovat kaksi eri asiaa

Tämäkin homma lähtee itsestä: jokainen voi yrittää treenata erilaisten ihmisten viestintätyylien tunnistamista ja tätä kautta oppia ymmärtämään, mitä sinulle oikeasti yritetään kertoa”, toteaa Minttu. Linkki Helsingin Sanomien juttuun: tästä

Kertoisitko miten palvelumuotoilija voi auttaa insinöörejä itseohjautuvuuden polulla?

”Autan näkemään yrityksen kaikki toiminnot palveluina. Työkaverisi on yksi parhaista konsulteista. Meillä palvelumuotoilu on palvelun suunnittelua ja kehittämistä porukalla. Ihmisten käyttäytyminen ja tarpeet ovat tutkimuksen kohteena, jotta voimme kehittää parempia palveluja. Meidän on ymmärrettävä ihmisiä ja ihmisten tapoja viestiä. Me haluamme tietää, emme luulla”, summaa Minttu.

”Yksi tärkeimmistä tehtävistäni on kerätä jatkuvasti palautetta prosesseista ja kehittää sisäisiä toimintamalleja sekä pitää ne ketterinä. Kun ymmärtää, että ei ymmärrä kaikkea, ymmärtää jo aika paljon! On kysyttävä ja kerättävä tietoa sieltä, missä tietoa on. Muistutettava kenelle näitä asioita tehdään. Kysyttävä siksi, että voimme palvella paremmin. Onpa sitten kyse opiskelijoiden rekrytoinnista, uusista tai vanhoista työntekijöistä, sidosryhmistä tai asiakkaista – aina voi ja pitää kysyä ja havainnoida, jotta saadaan palautetta, jonka myötä voimme kehittyä paremmiksi asiantuntijoiksi”, Minttu sanoo.

”Kun tarpeet muuttuvat, muuttuu myös prosessi. Opimme tekemällä yhdessä! Onnistumalla ja epäonnistumalla – mikä olisi enemmän inhimillisempää! Ihmiset tätä tekevät ja ihmisille tätä tehdään. Minä olen useasti huuli pyöreänä uusien asioiden äärellä, mutta ei muuta kuin tietoa etsimään ja kysymään. Välillä sattuu ja kasvukipuillaan, mutta niinhän se elämässä yleensäkin menee. IdeaStructura yrityksenä pyrkii luomaan meille inhimillisen ja turvallisen paikan oppia. Meillä saa kyseenalaistaa, keksiä paremman ratkaisun ja viedä sen käytäntöön”, summaa Minttu haastattelumme lopuksi.