Yhteiskehittämisen tuloksena parempaa projektinhallintaa

Yrityksen liiketoiminnan – ja sitä myöten projektikannan – kasvaessa, korostuu projektinhallinnan tärkeys. Yrityksemme käytti mahdollisuuden kehittää projektisalkkujen johtamista yhdessä opiskelijoiden kanssa osana Metropolian innovaatioprojektia. Kolmannen vuoden rakennusarkkitehtiopiskelijat Elina Huhtamäki sekä Rebecca Koivukoski loivat yhdessä projektisalkkuvastaaviemme tarpeiden ja toiveiden pohjalta uuden toimintamallin projektisalkkujen johtamiseksi.

Yrityksen projektisalkkuvastaavat ovat johtaneet omia salkkujaan pitkälti omien toimintatyylien ja -tapojen mukaan. Projektin yhteydessä kaikki Helsingin toimipisteen salkkuvastaavat haastateltiin. Haastattelut analysoitiin ja niiden pohjalta luotiin ensimmäinen luonnos uudesta toimintamallista, jossa yhdistyy usean eri ihmisen näkemys ideaalista tavasta johtaa projektisalkkua. Luonnoksesta saatujen kehitysehdotuksien pohjalta työstettiin valmis toimintamalli.

Opiskelijoille projekti oli erinomainen mahdollisuus syventyä mielenkiintoiseen aiheeseen ja kehittää ratkaisu aitoon haasteeseen. Projekti antoi arvokasta tietoa sekä itse projektityöstä että aiheeksi valikoituneen projektinhallinnan eri osa-alueista. Myös ongelmanratkaisu- sekä yhteistyötaidot harjaantuivat tiiviin yhteistyön myötä. “Innovaatioprojekti oli mielenkiintoinen ja opettavainen opintojakso. ”IdeaStructura tarjosi loistavat edellytykset työmme onnistumiselle. Työskentelyä tehosti oma työhuone, lounassetelit sekä kannustava työyhteisö“, kiittävät Huhtamäki ja Koivukoski.
IdeaStructura kiittää Elinaa ja Rebeccaa erinomaisesta työstä!

Kuva. Elina Huhtamäki ja Rebecca Koivukoski kehittivät yritykseen projektisalkkujen johtamisen toimintamallin yhdessä salkkuvastaavien kanssa.