EU:n tietosuoja-asetus GDPR

Ideastructura Oyn asiakkaat ja sidosryhmät voivat luottaa, että huomioimme EU:n tietosuoja-asetuksen tuomat muutokset toiminnassamme. Käsittelemme tietoja vastuullisesti ja luottamuksellisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Henkilötietoja käsitellään vain omiin yhteydenottojen, tilausten, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Emme luovuta rekisteriä suoramarkkinointitarkoitukseen.

Tietosuojaseloste

Yleistä
Ideastructura Oy huomio EU:n tietosuoja-asetuksen tuomat muutokset toiminnassaan ja käsittelee näitä tietoja vastuullisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR), Henkilötietolain (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (515/2004) mukaisesti
Keräämme henkilötietoja hoitaaksemme velvollisuutemme työnantajana ja yhteistyökumppanina. Emme luovuta rekisteriä suoramarkkinointitarkoitukseen.

Rekisterinpitäjä ja henkilötiedon käsittelijä
Rekisterinpitäjä: Ideastructura Oy, Kutomotie 18 B, 00380 Helsinki. Rekisteriä koskeva yhteydenotto ja käsittely: info@ideastructura.com

Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla lakisääteisten velvoitteiden, sopimuksien täyttäminen tai asiakassuhteen hoitaminen. Käsittelyperusteena voi olla myös henkilön suostumus, viestintä, markkinointi, rekrytointi tai muu vastaava laillinen peruste.

Rekisteröidyn oikeudet ja tietojen tarkistaminen
Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, jonka jälkeen henkilötietosi poistetaan.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely markkinointia varten tai vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.
Rekisteröidyn henkilötiedot voidaan myös korjata tai täydentää käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja.

Henkilötietojen siirtäminen
Noudatamme kaikissa EU:n sisäisissä ja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvissa siirroissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita.

Miten keräämme henkilötietoja?
Keräämme henkilötietoja henkilöiltä itseltään esimerkiksi rekrytoinnin tai asiakassuhteen kautta. Tietoja voidaan saada myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun toteuttamiseen tai tuottamiseen.

Mitä henkilötietoja keräämme?
Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja; yritysten ja henkilöiden yhteystietoja (kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), asiakassuhdetietoja, palveluidemme käyttötietoja tai tietoja, jotka on annettu markkinointitilaisuuksien osallistumisilmoittautumiseen.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Käsittelemme tietoja vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on alun perin kerätty, pyydämme erillisen suostumuksen henkilötietojen käyttämiseksi muihin käyttötarkoituksiin.
Henkilötietoja muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin; lainsäädännön- ja työnantajan velvoitteiden täyttämiseen, toimeksiantojen-, asiakas-, kumppani- ja yhteistyösuhteiden luomiseen sekä ylläpitoon, rekry-tointitarkoituksiin, koulutukseen, viestintään, markkinointiin ja verkkosivujemme tietoturvallisuuden varmistamiseen. Emme käytä selainten evästeitä omiin tarkoituksiimme. Sivustomme ja palvelumme saattavat sisältää kolmansien osapuolten evästeitä.

Henkilötietoja käsitellään noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa yksityisyyttäsi kunnioittaen.

Sopimuskumppaneiltamme olemme saaneet riittävän varmuuden, että myös heidän henkilötietojen käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Tietosuojaa liittyviin kysymyksiin yhteydenotot: info@ideastructura.com