”On tärkeä haistella muutosten tuulia ja reagoida niihin ajoissa”, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Jyrki Jalli

IdeaStructura on nyt 7-vuotias yritys, jossa työskentelee kuutisenkymmentä asiantuntijaa. Kasvu, mutta ennen kaikkea kehittyminen yhdeksi alansa parhaimmista työnantajista olivat tärkeimmät tavoitteet, kun IdeaStructura perustettiin. ”Mutta jos haluaa olla oikeasti paras, pitää onnistua monella osa-alueella. Lähtökohdat ovat erinomaiset: talossa on osaavia asiantuntijoita, monipuolista ja syvällistä tietotaitoa – ja ennen kaikkea tekemisen meininkiä. Yritys on onnistunut haistelemaan muutosten tuulia ja myöskin reagoimaan niihin. IdeaStructura on ketterä ja joustava; kun markkinat muuttuvat, niin mekin muutumme: luomme uusia palveluita valmentamalla ja kouluttamalla asiantuntijoitamme osaamisalueelta toiselle asiakastarpeen muuttuessa”, Jalli kertoo.
Tietomallintamisen lisäarvo on vielä lunastamatta

”Ala muuttuu voimakkaammin kuin koskaan, muutosdraivereita on tavattomasti; rakentaminen kiihtyy, kaupungistuminen jatkuu, sote tulee, palvelurakenne muuttuu, muutamia esimerkkejä mainitakseni. Samaan aikaan teknologinen muutos on käynnistynyt ja suunnittelu perustuu enemmän visuaalisiin suunnittelumenetelmiin, mikä antaa yrityksellemme hyvät mahdollisuudet pärjätä tulevaisuudessa. Jo nyt suunnitteleminen meillä perustuu mallintamiseen, myös korjaushankkeiden osalta: ne jotka hallitsevat tietomallintamisen ja niiden sisällöt, pärjäävät tulevaisuudessa”, toteaa Jalli.

Kaiken keskiössä asiantuntijuus

Perinteiset toteutusmuodot eivät enää toimi; tilaaja-tuottaja-vastakkainasettelu on aikansa elänyt. Yhteistoimintamallien avulla pyritään siihen, että hankkeen kaikki osapuolet pyrkivät menestymään yhdessä. ”Suunnittelijalta se edellyttää ajatus- ja toimintatapojen muutosta, vuorovaikutuskyvykkyys tulee isoon rooliin, mutta toisaalta asiantuntijayrityksen perusydin eli asiantuntemus korostuu entisestään ja sitä pitää vaalia aiempaa vielä enemmän. Tärkeintä on tietenkin, että pysymme missiomme mukaisella polulla suunnitellen laadukkaita, toimivia, energiatehokkaita ja kestäviä rakennuksia,” sanoo Jalli.
”Asiantuntijaura on erittäin vaativa. Vastuuta pitääkin antaa pikkuhiljaa sopivassa tahdissa ja organisaation pitää toimia siten, että se tukee kaikissa tilanteissa asiantuntija- ja projektityöskentelyä. Asiantuntijoille pitää antaa mahdollisimman hyvät eväät ja työkalut heidän kasvupolulleen”, summaa Jalli.

Kollegaa autetaan

Taloon tulleille annetaan mahdollisimman paljon tukea, on kyseessä sitten vastavalmistunut tai kokeneempi tulokas. Vahvan toimintatapaprosessin avulla uutta työntekijää autetaan perehtymään talon tavoille. ”On äärimäisen tärkeää, että kokeneet seniorit auttavat kokemattomampia sovelletun oppipoikamestarimallin avulla. Kaikkein tärkein keino on se, että yrityksessämme on auttamisen kulttuuri, joka lähtee jo arvoistamme. Pitää ymmärtää, että ei tarvitse yrittää yksin, kollegaa autetaan, auttamiselle täytyy löytyä aikaa ja toisaalta täytyy näyttää myös muille omat tekeleensä, jotta laatutaso varmistetaan”, Jalli kertoo.

Emme tuhlaa ihmisiä esimieshommiin

Matalassa organisaatiossa ei tuhlata ihmisiä esimieshommiin, asiantuntijatyö on hyvin itsenäistä, vaativaa ja luovaa työtä. Luovuus kärsisi, jos esimies ohjaisi vieressä asiantuntijan työskentelyä. IdeaStructurassa ei ole ylhäältä annetuilla mandaateilla luotua esimiesrakennetta. Jokainen hakee oman paikkansa, tienaa omat kannuksensa ja saa sitä kautta itselleen sopivia tehtäviä ja vastuita. ”Tehtävät ovat usein vaativia, aikataulut tiukkoja ja projektit haastavia: näissä tilanteissa pitää tietenkin ottaa johtajan rooli ja viedä asioita eteenpäin; koko tiimin pitää luonnollisesti tukea projektipäällikköä”, sanoo Jalli.

Minkälaisia kehittymismahdollisuuksia IdeaStructurassa on?

”Toimenkuva kehittyy yleensä työtä tehdessä; työtehtävä ei ole välttämättä loppuun asti määritelty työsuhteen alkaessa, koska aloittavat asiantuntijat eivät tiedä, mitä kaikkea on tarjolla. Talossa on valtavasti eri tehtäviä, toimenkuva kehittyykin useimmiten pikkuhiljaa työsuhteen kestäessä; mitään ylärajaa ei ole – haasteita löytyy varmuudella jokaiselle asiantuntijalle, joka haluaa kehittää ja kehittyä. Kehitämme jatkuvasti myös uusia palveluja. Voimme myöskin luoda täysin uuden palvelualan. Tärkeintä on löytää yhteinen tavoite asiantuntijan ja yrityksen välillä. Matalassa organisaatiossa tehtävien vaihto on sujuvaa ja vaihto voi tapahtua ilman erityisjärjestelyjä toisin kuin byrokraattisessa organisaatiossa: tehtävien vaihto onnistuu hetkessä, sananmukaisesti”, linjaa Jalli.

Miksi haette näin paljon uusia työntekijöitä?

”IdeaStructura on kasvanut koko olemassaoloaikansa, ja tarkoitus on kehittää edelleen palveluita ja tarvitsemme lisää osaajia eri palvelualueillemme: mallintamiseen, kosteudenhallintakoordinaatiopalveluihin ja korjausrakentamisen palveluihin. IdeaStructura on vakiinnuttanut asemansa korkean tason palveluiden tuottajana ja halumme kehittää tuotteitamme ei ole hävinnyt. Kehittämisen myötä avautuu hienoja mahdollisuuksia nykyisille ja uusille asiantuntijoille”, summaa Jalli.