Asunto-osakeyhtiö Kotikontua Töölössä johdetaan yritysmäisesti

Kellaribileet – sellaiset asunto-osakeyhtiö Kotikontu järjesti pari vuotta sitten juhliakseen päättynyttä putkiremonttia ja yhtiön 90-vuotistaipaletta. Juhlat onnistuivat mitä mainioimmin ja bilepuhetta riitti Jaskan grillille asti. Etu-Töölössä sijaitsevassa Kotikonnussa täytyy olla jotakin spesiaalia: pääsemme taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan, Göran Westerholmin matkaan selvittämään, voisiko taloyhtiön johtamistavasta löytyä kenties selitys sille, miksi Kotikonnussa asiat hoituvat niin mutkattomasti. IdeaStructura toimi projektinjohtajana Kotikonnun syksyllä valmistuneessa ullakkoasunto- ja vesikattoremontissa, jota asukkaat niin ikään juhlivat pihakekkereissä juhlateltan, Hodarifillarin ja talon oman taikurin kera.

Ennakkoon tiedottaminen on kaiken a ja o

”Jotta yhtiökokouksissa voidaan tehdä päätöksiä sujuvasti, pitää tiedottamiseen panostaa ja tiedottaa pitää ennakkoon – ajantasainen tiedottaminen ei siis pelkästään riitä. Ennakkotiedottamisella vältytään yhtiökokouksissa vatulointi. Kotikonnussa kaikki suuret remonttipäätökset ovat syntyneet yhteisymmärryksessä äänestyksittä yhtiökokouksissa, päätettiinpä sitten linjasaneerauksesta tai ullakkoasuntojen rakentamisesta”, sanoo Göran.

Yksimielisiin yhtiökokouspäätöksiin on varmasti vaikuttanut myös se, että kaikkiin merkittäviin kokouksiin on aina kutsuttu mukaan kokeneita asiantuntijoita perustelemaan hallituksen esittämiä ehdotuksia: asiantuntijoita kun yleensä kuunnellaan ja uskotaan paremmin kuin hallituksen jäseniä.

”Kotikonnun osakkaiden yhteishenkeä ja yhtiökokouksen asioihin ennakkoon paneutumista kuvaa parhaiten viimevuotisissa yhtiökokouksissa tavaksi tullut käytäntö – kahden vanhemman osakkaan vapaaehtoinen ennakkoon ilmoittautuminen ääntenlaskijoiksi. Herrat perustelevat toimintatapaansa sillä, että vapaaehtoisina ääntenlaskijoina heitä ei pyydetä muihin tehtäviin ja todennäköisyys joutua valittuun tehtävään, ääntenlaskuun, on hyvin epätodennäköistä, koska asioista on päätetty yksimielisesti ilman äänestyksiä”, Göran kertoo.

Tiedottamista helpottamaan Kotikonnun molempiin rappuauloihin on hankittu sähköiset näyttötaulut, joissa tulevista päätösehdotuksista tiedotetaan edeltä käsin. Toki tiedotteet lähetetään osakkaille ja asukkaille myös sähköpostitse. Tällä hetkellä näyttötaululla pyörii diashow, joka vie katsojansa tämän syksyn pihajuhlatunnelmiin. ”Ensimmäiset sähköiset näyttötaulut eivät ottaneet toimiakseen, mutta One4all-porrasnäyttötaulut ovat toimineet moitteetta: käyttöjärjestelmä on kätevä – hallitus, isännöitsijä ja huoltoyhtiömme käyttävät tätä tiedotuskanavaa säännöllisesti”, toteaa Göran.

Porrasnäyttötaulut olivat ahkerassa hyötykäytössä ullakko- ja kattoremontin aikana. Taloyhtiö sopi urakoitsijan kanssa tarkat sävelet tiedottamisesta: urakoitsija teki yhdessä hallituksen kanssa asukastiedotteet ja Göran huolehti, että ne päätyivät porrasnäyttötauluille.

Visio ja missio

”Todella tärkeä asia on myöskin se, että hallitus kommunikoi osakkaiden ja asukkaiden kanssa tulevista tavoitteista ja aktiviteeteista ja niiden prioriteeteistä jokaisessa sopivassa tilaisuudessa. Tässä taloyhtiön visiosta keskustelu, ja yhteisistä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista sopiminen on menestyksekkään hallitus- ja osakasyhteistyön perusta. Kun yhteisistä tavoitteista on sovittu ja niiden merkitys on ymmärretty, hallituksen on helppo saada osakkaiden hyväksyntä tärkeille suuriakin kustannuksia vaativille päätöksille. Sanelupolitiikalla tai top down -ohjeistuksella osaavakaan hallitus ei pysty menestyksekkäästi osakeyhtiötä johtamaan. Olemme luoneet hallituksessa toistakymmentä vuotta sitten Kotikonnulle mission ja vision, jotka sitten esittelimme yhtiökokouksessa. Kuuntelimme herkällä korvalla tuossa kokouksessa osakkaiden mielipiteitä ja teimme toivottuja muutoksia hallituksen esitykseen. Meillä on Kotikonnussa selkeä visio: haluamme olla Töölön paras taloyhtiö – se on tahtotilamme ja haavekuvamme, jota kohti pyrimme”, Göran innostuu kertomaan.

”Pyrimme toiminnallamme parantamaan jatkuvasti asukkaiden asumisviihtyvyyttä, asukastyytyväisyyttä sekä turvallisuutta ja samanaikaisesti kaikin keinoin parantamaan taloyhtiön osakkeiden arvoa”, summaa Göran Kotikonnun missiosta.

On helppo uskoa, että Kotikontu on toteuttanut kirjaimellisesti visiotaan ja missiotaan: taloyhtiö on esimerkiksi uusinut elinkaarensa päähän tulleet hissit ullakkorakentamisen yhteydessä hydraulisilla hisseillä, jotka kulkevat kellarikerroksesta ullakolle asti; tuollainen hissinkulku lienee täysin poikkeuksellista 1920-luvun töölöläistalossa. ”Ajattelimme, että meistä jokainen vanhenee ja esteetön kulku autohallikerroksesta omaan rappukerrokseen saattaa olla jossakin kohtaa elämän ehtoopuolella todella suuri arjen apu”, Göran sanoo. Hissikorit ovat sisäpuolelta harmonisen kauniita, kuin koruja, taitavan arkkitehdin kynästä nekin.

Yhtiö uusi ja rahoitti ullakkoasuntoremontin yhteydessä myös asuntojen kaikki ulko-ovet alkuperäisen mallin mukaisiksi tammioviksi. Näyttävät ovat sekä uudet hissit lisäsivät merkittävästi taloyhtiön imagoa, asukasviihtyvyyttä ja turvallisuutta samoin kuin kasvatti asuntojen osakearvoa.

Yhtiökokous näytti vihreää valoa myös ullakkotilan rakennusoikeuden myymiselle

Kotikonnussa toteutettiin neljä vuotta sitten perinteinen putkiremontti. Samalla saneerattiin kellarikerros, pihakansi ja rakennettiinpa pihalle jätetalokin. Tämän syksyn pihabileissä juhlittiin vasta valmistuneita ullakkoasuntoja ja vesikattoa.

Yhtiö oli tulevaisuutta suunnitellessaan todennut, että jossakin vaiheessa vuonna 1959 tehty peltikatto, jota edelsi tiilikatto, olisi uusittava. ”Vesikaton uusiminen sääsuojien alla on melko kallista puuhaa, hintalappu olisi ollut useita satoja tuhansia euroja. Niinpä aloimme pohtia hallituksessa käyttöikänsä päähän pian tulevan vesikaton uusimista ja sitä, voisiko vesikaton alle tehdä samassa yhteydessä ullakkoasuntoja. Meillähän oli ullakollamme käyttämätöntä pääomaa, käyttämätöntä varallisuutta, jonka hyödyntämistä aloimme vakavasti pohtia. Prosessi oli toki pitkä, mutta valmistelimme asian hyvin ja kun kaupunki vielä myönsi rakennusluvan ullakkorakentamiselle, oli yhtiökokouksen helppo antaa hankkeelle lopullinen siunauksensa. Myimme ullakkotilan rakennusoikeuden, saimme siis rahaa ja vielä siinä samassa kaupantekijäisiksi uuden vesikaton”, kertoo Göran.

Taloyhtiötä johdetaan yritysmäisesti

Kotikonnun hallituksen kokoonpano on pysynyt liki kymmenen vuotta samana. Puheenjohtaja on tavoitteellinen, niin kuin on koko hallituskin. Göranin kertoessa tarkemmin hallitustyöskentelystä, tulee vääjäämättä mieleen, että tätä asunto-osakeyhtiötä johdetaan erittäin hyvin ja yritysmäisesti. Ihmekös tuo: yhtiön hallitus osaa asiansa, kuten puheenjohtajansakin, joka omaa pilkkeen silmäkulmassaan ja taipuu tarvittaessa moneen menoon – vaikkapa pihajuhlien taikurina toimimisen.

Pihajuhlien kuva: As. Oy Kotikontu