Kaisaniemen koulusaneeraukseen kosteuden- ja pölynhallintaa

Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on rakennuksen sisäilman parantaminen. Rakennuttajana toimiva HRK-rakennuttaja on laatinut projektia varten kosteuden- ja puhtaudenhallinnan asiakirjat ja hankkinut ulkopuolisen kosteudenhallinnan asiantuntijan. Tehtävää hoitaa IdeaStructuran projektipäällikkö Tiina Palviainen.

Palviainen käy tarkastuskäynneillä työmaalla viikoittain. Hän tekee silmämääräisiä havaintoja, mutta toteuttaa myös esimerkiksi tilojen kosteustestejä. Palviainen listaa työmaalla havaitsemansa pölyn- ja kosteudenhallintaan liittyvät puutteet työmaan päiväkirjoihin ja tekee ehdotuksia tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Havainnot voivat liittyä esimerkiksi kattotasotteisiin, IV-kanavasuojauksiin tai pölynhallintaan rakennuksessa.

– Seurantakäynneillä tarkastetaan aina edellisellä kerralla esiin tuodut havainnot. Näin voidaan olla varmoja siitä, että puutteet on korjattu. Käynnit ovat aina vuorovaikutteisia. Esitän työntekijöille havaintojeni lisäksi kysymyksiä tehdyistä ratkaisuista. Korjaavat toimenpiteet perustuvatkin suuressa määrin yhteiseen tarkasteluun työmaan tilanteesta, Palviainen sanoo.

Työmaalla pidetään säännöllisesti pölyn- ja kosteudenhallintaan liittyviä tapaamisia, jotka kokoavat yhteen projektin eri osapuolet. Palavereissa käydään läpi työmaalla esiin tulleita ongelmia ja pohditaan niille ratkaisuja. Osapuolet pääsevät kertomaan, mitä on tehty ja perustelemaan, miksi tietyllä tavalla toimiminen on tärkeää.

Marraskuussa pidetyssä kokouksessa esimerkiksi pohdittiin pölynhallintakoulutuksen jatkokoulutuspäivän järjestämistä ja kosteushavaintoihin liittyvän ilmoituskäytännön luomista työmaalla. Työnjohtajien ohella kaikki työntekijät halutaan sitouttaa havaintojen tekemiseen ja kirjaamiseen.

Lue lisää hankkeesta Rakennuslehdestä