Innovaatioprojektissa tutkittiin Matterportin soveltuvuutta mallintamiseen

Sofia ja Marcus innovaatioprojektin kimpussa

Sofia Myllyniemi ja Marcus Hyvönen, molemmat Metropolia Ammattikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin rakennusarkkitehtuuritutkinnon opiskelijoita, ovat työstäneet kuluneen vuoden kevään aikana IdeaSructuran Helsingin toimistossa innovaatioprojektia. Projektin valmistuttua pesti vaihtui: luokkakaverit ovat nyt Idiksen kesäharjoittelijoita.

Kymmenen opintopisteen innovaatioprojektiopinnot suoritetaan kolmannen vuosikurssin keväällä pareittain: projekti on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuuritutkintoa.

Innovaatioprojektijärjestelmä on oiva tapa kannustaa opiskelijoita työelämässä verkottumiseen jo opiskeluaikana. Aitojen kehitystehtävien myötä opiskelijoiden projektinhallintataidot, oma-aloitteisuus ja ongelmanratkaisukyky kehittyvät ja yrityksille tarjoutuu puolestaan mahdollisuus hyödyntää ammattikorkeakouluopiskelijoiden osaamista erilaisissa työelämää palvelevissa projekteissa ja hankkeissa.

Projektiaihe ja ohjaajat

Sofian ja Marcuksen innovaatioprojektin ohjaajina toimivat arkkitehti Eija Syväilo ja rakennusinsinööri Aleksi Keravuori IdeaStructurasta ja lehtori Jarkko Könönen Metropoliasta. ”IdeaStructuran toiveesta projektimme aiheeksi valikoitui Matterport-niminen ohjelma. Tarkoituksenamme oli selvittää, tarjoaisiko ohjelma apua korjausrakennusuunnittelukohteiden mallintamisessa”, Sofia ja Marcus kertovat.

Mikä Matterport on?

”Matterportin kameroilla kuvataan esimerkiksi rakennuksen eri tiloja. Kuvaamisen jälkeen aineisto siirretään Matterportin pilvipalveluun, jossa tekoäly muodostaa kuvamateriaalista virtuaalisen kolmiulotteisen mallin, mallin, jonka sisällä voi tehdä virtuaalikierroksen ja jossa pystyy siis liikkumaan kuvatusta pisteestä seuraavaan kuvattuun pisteeseen. Lisäksi kuvatusta kohteesta on mahdollista tilata mm. pistepilviaineisto ja BIM-malli”, Sofia ja Marcus toteavat.

Voisiko Matterportia käyttää apuna kiertotaloushankkeessa?

Luokkakaverit perehtyivät Matterportin mahdolliseen hyödyntämiseen myös kiertotaloushankkeissa. ”Tilojen kuvaamisen jälkeen Matterportin pilvipalvelu muodosti niistä yhtenäisen mallin, jonka avulla pystyttiin suunnittelemaan esimerkiksi yksittäisten rakennusosien ja materiaalien uusiokäyttöä sekä tekemään purkusuunnitelma. Matterportin avulla kuvatut aineistot ovat olleet mukana kokouksissa määrien ja yleiskunnon arvioinnin apuna”, Sofia ja Marcus kertovat.

Kokemuksia

Innovaatioprojektin parivaljakko pääsi tutustumaan projektin alussa heille alun perin tuntemattomaan ohjelmaan, keräämään tietoa ja kokeilemaan kuvaamista eri laitteilla monenlaisissa kohteissa. ”Saimme lainata Metropoliasta Matterport Pro 2 -kameran, jolla pääsimme kuvaamaan useampaan kohteeseen: saimme kuvaamalla arvokasta aineistoa sekä omaan projektiin että IdeaStructuralle. Oli yllättävää, miten nopeasti ja vähällä vaivalla hyvä aineisto syntyi”, Sofia kertoo.

Sofia ja Marcus esittelivät innovaatioprojektin aikana Matterportia IdeaStructuran työntekijöille ja he saivatkin paljon hyviä vinkkejä ja ideoita, minkälaisissa hankkeissa Matterportia voisi käyttää ja hyödyntää. ”Vuorovaikutus ja hyvä viestintä ovat tärkeässä osassa innovaatioprojektia. Koska aika on rajallista, oli oman työn aikatauluttaminen ja aikataulun jatkuva päivittäminen, niin kuin myös hyvä viestintäkin koulun ja yrityksen ohjaajien kanssa välttämätöntä ja tärkeää”, Marcus lisää.

Rakennusarkkitehtiopiskelijat oppivat projektin myötä paljon heille uudenlaisen tietotekniikan käytöstä etenkin korjausrakennesuunnittelun työkaluna. Ja pääsivätpä he innovoimaan mahdollisuutta käyttää Matterportia palveluna IdeaStructurassa.

Summa summarum

”Matterportissa on monia käyttömahdollisuuksia. Jo pelkästä kuvamallista on hyötyä projektien eri vaiheissa, kun erillisten kuvapankkien sijaan kuvamateriaali on kootusti yhdessä paikassa ja rakennuksen digitaalisessa mallissa voi ikään kuin liikkua paikasta toiseen. Rakennuksen kokonaiskuvan hahmottaminen on helpompaa, kun siihen voi palata aina tarvittaessa uudelleen. Syntyy myös aikasäästöä, kun kohteessa ei tarvitse käydä paikan päällä niin usein”, Sofia ja Marcus summaavat.