Homevauriot harvoin syynä sisäilmaongelmiin

Koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten rakennusten sisäilmaongelmat eivät useinkaan ole seurausta homevaurioista, vaan huonosta ilmanvaihdosta. Riittämätön tai muuten huonosti toimiva ilmanvaihto on ainakin osasyynä lähes kaikkiin ilmanlaatuongelmiin. Näin myös täysin uusissa tai peruskorjatuissa rakennuksissa, joiden ilmanvaihdon mitoituksessa on käytetty rakentamismääräysten mukaisia, mutta käytännössä liian pieneksi osoittautuneita ohjearvoja. Lisäksi ilmanvaihdon käyntiajoissa ja -tehoissa pihistellään energiansäästön nimissä.

Ilmanvaihdon mitoituksen merkitys korostuu sisäilmaongelmaisten rakennusten peruskorjauksissa. Sisäilmakorjauksen jälkeen sisäilman laadun pitää olla korostetun hyvä eikä mitään hajuja saa esiintyä rakennuksen missään tilassa, ei edes toisarvoisissa varastoissa, porrashuoneissa tai käytävissä. Energiansäästönäkökulmat ovat toissijaisia arvioitaessa sisäilmakorjaushankkeen onnistumista ja siihen tehtyjen usein huomattavan suurten taloudellisten investointien kannattavuutta.

Puutteellisen ilmanvaihdon lisäksi sisäilman laatua heikentävät rakenteista ja maaperästä kulkeutuva epäpuhdas korvausilma, mikä on iso ongelma uusissakin rakennuksissa. Rakennuksen alapuolisessa maaperässä ja alustäytöissä on jo luonnostaan kasvuedellytykset homeille ja muille mikrobeille. Ulkoseinien sekä yläpohjien mineraalivillat ja muut huokoiset materiaalit homehtuvat väistämättä muutamien vuosien kuluessa, mikä edellyttää rakenteilta ehdotonta ilmanpitävyyttä. Ilmavuotoja pahentaa ilmanvaihdon aiheuttama alipaine. Usein korjausratkaisuksi esitetään rakennuksen ylipaineistamista. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole yksinään riittävä toimenpide, koska tuuli aiheuttaa pahimmillaan jopa satojen pascalien suuruisen paine-eron rakennusosan yli, jolloin muutaman pascalin suuruinen ilmanvaihdolla aikaansaatu ylipaine jää merkityksettömäksi.

Toki osa sisäilmaongelmista on seurausta ihan oikeistakin kosteus- ja homevaurioista. Jokaisessa vähänkin isommassa rakennuksessa on jossain kohdin jokin vanha tai aktiivinen kosteusvauriokohta. Julkiset rakennukset ovat tyypillisesti isoja, joten on luonnollista, että myös vaurioita on niissä lukumääräisesti eniten. Paikallinen mikrobivaurio- tai materiaalipäästökohta ei kuitenkaan pilaa koko rakennuksen sisäilmaa, vaikka mediassa ne saavatkin suurimman huomion ja niiden perusteella koko rakennus saatetaan leimata homeongelmaiseksi ja vaaditaan purettavaksi.  Pahimmat ja laajimmat kosteus- ja homevauriotapaukset löytyvät asuntopuolelta, erityisesti omakotitaloista, joita ei useinkaan tarkasteta tai huolleta,  jolloin vauriot pääsevät korjaamattomina etenemään.

Lisätietoja Jukka Huttunen, +358 41 515 2412 jukka.huttunen@ideastructura.com