Vanhojen rakenteiden ja rakentamistapojen tunteminen on tärkeää

3Helsingin alueella rakennetaan ullakkoasuntoja kiihtyvällä tahdilla. Moni taloyhtiö on nähnyt ullakoiden rakentamisen mahdollisuutena rahoittaa osa putkiremontista tai muuten kerätä kassaan rahaa tulevia korjauksia varten. Katukuvassa hankkeita näkyykin todella paljon. Helsingin kaupunki on laatinut ohjeita ja selvityksiä ullakkohankkeita varten: Ullakkorakentaminen

Ideastructura Oy on toiminut hankkeissa hankeselvitysvaiheen rakenneteknisenä asiantuntijana tai rakennesuunnittelijana. Vanhojen rakenteiden ja rakentamistapojen tunteminen onkin tärkeää, jotta hankkeelle saadaan riittävät lähtötiedot. Pieniltäkin tuntuvat lähtötietopuutteet saattavat aiheuttaa merkittäviä ongelmia rakentamisvaiheessa.