Fotoionisaatiodetektorilla lisää tehokkuutta sisäilmaongelmien tutkimiseen

Fotoionisaatiodetektori (PID-mittalaite) soveltuu muita tutkimusmenetelmiä täydentävänä menetelmänä erinomaisesti muovimattopäällysteiden ja niiden kiinnitysliimakerroksen vaurioitumisen arviointiin. Vauriot ovat tyypillisesti seurausta liian kostealle betonialustalle tehdystä mattoasennuksesta ja sisäilman laatua heikentävät päästöt voivat jatkua, vaikka rakenne olisi jo täysin kuivakin. IdeaStructura Oy:n kehittämässä ja jo kymmenissä eri käytännön kohteiden tutkimuksissa hyödynnetyssä menetelmässä mittaus tehdään ns. viiltomittauksina imemällä PID-mittalaitteella ilmaa muovimattopäällysteeseen tehdyn viillon kautta. Mittaustulos kuvaa suuntaa antavasti muovimaton alta haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuutta (vrt. TVOC-arvo). Tutkimusmenetelmän uutuudesta johtuen PID-mittalaitteella suoritetuille lattianpäällysteiden viiltomittausten tuloksille ei ole olemassa vielä virallisia tai yleisesti hyväksyttyjä raja-arvoja, mutta käytännön kokemusten mukaan menetelmällä voidaan luotettavasti paikantaa tarkempia FLEC-mittauksia ja muita laboratoriotutkimuksia edellyttävät kohdat. Periaate on vastaava kuin esim. kosteusmittauksissa, joissa ensin pintakosteustunnistimella kartoitetaan tarkempia ja samalla kalliimpia porareikämittauksia edellyttävät kohdat.

PID-mittauksen etuna pelkkiin perinteisiin tutkimusmenetelmiin on se, että yksittäisen mittauksen suorittamiseen kuluu aikaa ainoastaan muutamia minuutteja, tulos saadaan välittömästi eikä mittauksesta aiheudu käytännössä lainkaan materiaali- tai analysointikustannuksia. Tämän ansiosta vauriot voidaan kartoittaa aikaisempaa selvästi kattavammin ja samalla myös korjaukset voidaan kohdistaa oikein. PID-mittalaitteiden tavanomaiset sovelluskohteet ovat mm. öljyillä saastuneiden maa-aineisten kartoittaminen sekä teollisuuden työhygieniamittaukset. Uutta on samojen mittalaitteiden hyödyntäminen näissä nykyisin harmillisen yleisten päästöongelmaisten muovimattolattioiden tutkimisessa.

PID-mittalaite muovimaton alapuolista viiltomittausta suoritettaessa. Mittauksessa huoneilmaa imetään mattoon tehdyn viillon kautta ensin maton alle ja edelleen pölysuodattimien kautta mittalaitteeseen.

Lisätietoja Jukka Huttunen