Vuoden työmaa -palkinto Kansalliskirjaston työmaalle

Kansalliskirjaston peruskorjaushanke on valittu Vuoden Työmaaksi 2014 Rakennuslehden järjestämässä kilpailussa. IdeaStructura Oy on toiminut kohteen rakennesuunnittelijana sekä tehnyt erilaisia suunnittelua edeltäneitä kuntotutkimuksia ja selvityksiä.  Kohde on ollut erityisen vaativa, kun uutta tekniikka on sijoitettu vanhaan rakennukseen ainutlaatuista interiööriä suojellen.

Rakennesuunnittelussa on hyödynnetty tietomallintamista, jonka avulla tekniikka ja vanhat rakenteet saatiin sovitettua yhteen. Esimerkiksi ullakolla uusien kanavien ja konehuoneen sijoittaminen ahtaaseen ullakkotilaan vaati millimetrin tarkkaa mitoitusta, mikä ei olisi onnistunut ilman geometriamalleja. Myös hissien sovittamisessa tietomalleista oli paljon hyötyä.

Eteläsalin tynnyriholvissa havaittiin muodonmuutoksia, jotka juontavat juurensa todennäköisesti rakentamisajankohtaan. Tilaaja halusi varmistaa holvin rakenteellisen turvallisuuden. Tietomallin pohjalta laadittiin laskentamalli, jonka pohjalta voitiin tehdä perinpohjainen vetoakestämättömän tiilirakenteen rakenteellinen analyysi ja todeta, etteivät todetut muodonmuutokset vaikuta rakenteen kuormituskestävyyteen.

Rakennuslehden kokoama asiantuntijaraati painotti valinnassaan työmaan laatutekijöitä, aikataulujen ja kustannusten hallintaa, työturvallisuutta sekä kehitysnäkökulmia. Raati korosti lisäksi työmaan hyvää henkeä ja koko rakentamisketjun toimivaa yhteistyökykyä.

Rakennustöiden aikana suunnittelutyö on vaatinut nopeaa reagointia ja vankkaa ammattiosaamista.  Korjaussuunnitelmia päivitettiin muun muassa pohjarakennustöiden ja pintojen puhdistuksen myötä ilmenneiden vaurioiden osalta.

Kulttuurihistoriallisen kirjastorakennuksen suunnittelussa on yhteen sovitettu suojelu-, konservointi- ja nykypäivän teknisiä ratkaisuja. Kokeneiden rakennesuunnittelijoiden,  projektipäällikkö  Pentti Ahon ja Veikko Nupposen vahva osaaminen ja kokemus arvorakennusten peruskorjauksista on ollut merkittävä projektin toteutuksessa.

Rakennuslehden videomateriaali kilpailusta www.youtube.com/watch?v=dHp_ZW2vXZU