Month September 2021

Materiaalien vastakkain asettelusta olisi päästävä eroon

Ilmastonmuutos haastaa rakennusalaa hiilineutraaliustavoitteella mutta myös varautumalla kuluttavampaan ilmastoon Kuntien ja kaupunkien vitsauksena on ollut vanhan kiinteistökannan laajat sisäilma- ja kosteusongelmat. Useat kunnat ovat päätyneet uusimaan vanhoja rakennuksiaan puurakennuksiin. Puurakentamisella tuetaan kuntien ja kaupunkien ympäristötavoitteita ja usein puurakennus nähdään sisäilmaltaan…

Puurakennesuunnittelumme on saanut tunnustusta

”IdeaStructuran tekeminen on vakuuttavaa, kasvusta on vahvaa näyttöä ja puurakenteiden suunnittelusta on kertynyt referenssejä. IdeaStructuralla on vahva tiimi ja heillä on tahtoa viedä puurakentamisen alaa eteenpäin Suomessa. Puurakenteiden suunnittelulle on kasvava tarve tulevaisuudessa, ja IdeaStructuralla on mahdollisuudet tuoda oma panoksensa…