Insinöörien yhteistyökyky määrittää hankkeiden onnistumisen

Asiakaskokemuksen arvo on alettu oivaltaa myös rakennusalalla. Ideastructurassa se on jo yksi suunnittelutyön lähtökohdista. Ensin on kuitenkin pitänyt opetella ymmärtämään itseään ja omaa käytöstään.

”Ilman asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kuuntelemista rakennusalalla ei ole kenelläkään bisnestä”, sanoo Minttu Sivunen, IdeaStructuran muotoilujohtaja. IdeaStructurassa onkin painotettu viime vuosina paljon asiakasymmärryksen- ja kokemuksen parantamista. ”Työ lähtee liikkeelle asiakkaan arvojen ja tarpeiden selvityksestä; näin voimme vastata mahdollisimman hyvin eri tarpeisiin, oli sitten hankkeen painopisteenä hinta, työmaatoteutettavuus tai erityisen pitkä käyttöikä”, sanoo projektipäällikkö Henri Kuutti.

Tyytyväinen asiakas

Henrin mielestä parhaaseen lopputuloksen päästään hyvällä vuorovaikutuksella, jolloin työmaatoteutus on sujuvampaa ja laadukkaampaa, ja haasteet saadaan ratkottua tehokkaasti yhdessä. ”Asiakas on tyytyväinen, kun pystymme palvelemaan hänen toiveitaan. Kaikilta osapuolilta säästyy myös aikaa ja rahaa, kun korjausratkaisut kehitetään työmaan kanssa yhteistyössä ennen toteutusta”, Henri sanoo.

Henri muistuttaa, että esimerkiksi välipohjien korjaamiseen ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa. ”Siksi käymme suunnittelussa työalueesta vastaavan kanssa läpi, miten hän haluaisi työn suorittaa. Saamme rakentajilta suunnitteluun näin arvokasta näkemystä ja pystymme palvelemaan toteuttajaa paremmin. Työmaalta löytyy valtavasti osaamista, joka auttaa myös suunnittelijaa”, lisää Henri.

Asiakasymmärrys tulee sisältä ulos

Minttu korostaa, että asiakkaan ymmärtäminen lähtee suunnittelijan itsensä ja omien tunteidensa ymmärtämisestä. ”Insinöörin on äärimmäisen tärkeää ymmärtää ensin itseään ja omaa käytöstään”, Minttu sanoo.

Minttu on vetänyt suunnittelutalossa sisäisiä työpajoja, joissa keskustellaan muun muassa tunteista, inhimillisyydestä, palautteen antamisesta ja sen vastaanottamisesta. ”Ne ovat positiivisen asiakaskokemuksen oleellisia rakennuspalikoita. Kun ymmärtää itseään ja tunnereaktiotaan, on helpompaa ymmärtää myös muita”, toteaa Minttu.

Henri mukaan vuorovaikutuksen ja osapuolten kuuntelemisen merkitys korostuu entisestään, kun projekteja toteutetaan yhä enemmän erilaisilla yhteistyömuodoilla kuten kvr-urakkana, projektinjohtourakkana ja allianssina. ”Niiden myötä on yleistynyt big room -työskentely, jossa palavereissa on mukana useita eri osapuolia. Erilaisen näkökantojen yhteensovittaminen vaatii osallistujilta hyviä yhteistyötaitoja”, Henri summaa.

Yhteistyö määrittää onnistumisen

Esimerkki osapuolten tiiviiseen yhteistyöhön perustuvasta rakennushankkeesta on Mariankatu 23:n peruskorjaus Helsingin Kruununhaassa, jossa vanha arvokiinteistö muutetaan luksushotelliksi. Ideastructura vastaa hankkeen rakennesuunnittelusta ja rakennusfysiikasta.

”Keskustelemme hyvin paljon, miten yksittäisen alueen korjaustyö kannattaa tehdä käytännössä, jotta työ sujuu jouhevasti ja hanke pysyy budjetissa”, Henri kertoo.

Suunnittelussa otetaan tarkasti huomioon myös kiinteistön omistajan ja tulevan hotellioperaattorin toiveet. Yli satavuotiaan kiinteistön muutostöissä Museovirastollakin on sanansa sanottavanaan.

Mintun mukaan vuorovaikutustaitojen merkitys rakennushankkeissa korostuu jatkossa entisestään, kun tekoäly ja muu uusi teknologia alkavat hoitaa yhä suurempaa osaa suunnittelu- ja laskentatyöstä. Se vapauttaa suunnittelijoiden aikaa entistä enemmän asiakkaiden kanssa käytävään keskusteluun.”Silloin keskeinen kysymys on, kuinka insinöörit osaavat kohdata erilaisia ihmisiä, eri tilanteissa”, pohtii Minttu.