fbpx

Yhteistyökyky määrittää hankkeiden onnistumisen

Asiakaskokemuksen arvo on alettu oivaltaa myös rakennusalalla. Ideastructurassa se on jo yksi suunnittelutyön lähtökohdista. Ensin on kuitenkin pitänyt opetella ymmärtämään itseään ja omaa käytöstään.

”Ilman asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kuuntelemista rakennusalalla ei ole kenelläkään bisnestä.”

Tätä mieltä on muotoilujohtaja Minna-Mari Sivunen suunnittelutalo Ideastructurasta, jossa asiakasymmärryksen ja -kokemuksen parantamiseen on laitettu viime vuosina paljon painoa.

Ideastructura on erikoistunut korjausrakentamiseen ja erityisesti vaativien kohteiden rakennesuunnitteluun. Projektipäällikkö Henri Kuutin mukaan työ lähtee liikkeelle asiakkaan arvojen ja tarpeiden selvityksestä.

”Näin voimme vastata mahdollisimman hyvin eri tarpeisiin, oli sitten hankkeen painopisteenä hinta, työmaatoteutettavuus tai erityisen pitkä käyttöikä”, Kuutti toteaa.

Hyvällä vuorovaikutuksella paras tulos

Kuutin mielestä parhaaseen lopputuloksen päästään hyvällä vuorovaikutuksella. Näin työmaatoteutus on sujuvampaa ja laadukkaampaa, ja haasteet saadaan ratkottua tehokkaasti yhdessä.

”Asiakas on tyytyväinen, kun pystymme palvelemaan hänen toiveitaan ja tapaansa tehdä työ. Kaikilta osapuolilta säästyy myös aikaa ja rahaa, kun korjausratkaisut kehitetään työmaan kanssa yhteistyössä ennen toteutusta.”

Kuutti muistuttaa, että esimerkiksi välipohjien korjaamiseen ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa.

”Siksi käymme suunnittelussa työalueesta vastaavan kanssa läpi, miten hän haluaisi työn suorittaa. Saamme rakentajilta suunnitteluun arvokasta näkemystä, jotta pystymme palvelemaan toteuttajaa entistä paremmin. Työmaalta löytyy valtavasti osaamista, joka auttaa myös suunnittelijaa.”

Asiakasymmärrys lähtee tunteiden tunnistamisesta

Minna-Mari Sivunen korostaa, että asiakkaan ymmärtäminen lähtee suunnittelijan itsensä ja omien tunteidensa ymmärtämisestä. Insinöörin on äärimmäisen tärkeää ymmärtää ensin itseään ja omaa käytöstään.

Sivunen on vetänyt suunnittelutalossa sisäisiä työpajoja, joissa keskustellaan muun muassa tunteista, inhimillisyydestä, palautteen antamisesta ja sen vastaanottamisesta.

”Ne ovat positiivisen asiakaskokemuksen oleellisia rakennuspalikoita. Kun ymmärtää itseään ja tunnereaktiotaan, on helpompaa ymmärtää myös muita.”

Henri Kuutin mukaan vuorovaikutuksen ja osapuolten kuuntelemisen merkitys korostuu entisestään, kun projekteja toteutetaan entistä enemmän erilaisilla yhteistyömuodoilla, kuten kvr-urakkana, projektinjohtourakkana ja allianssina.

”Niiden myötä on yleistynyt big room -työskentely, jossa palavereissa on mukana useita eri osapuolia. Erilaisen näkökantojen yhteensovittaminen vaatii osallistujilta hyviä yhteistyötaitoja.”

Yhteistyön merkitys korostuu tulevaisuudessa

Esimerkki osapuolten tiiviiseen yhteistyöhön perustuvasta rakennushankkeesta on Mariankatu 23:n peruskorjaus Helsingin Kruununhaassa, jossa vanha arvokiinteistö muutetaan luksushotelliksi.

Ideastructura vastaa hankkeessa rakennesuunnittelusta ja -rakennusfysiikasta.

”Keskustelemme paljon siitä, miten yksittäisen alueen korjaus työ kannattaa tehdä käytännössä, jotta työ sujuu jouhevasti ja hanke pysyy budjetissa”, Henri Kuutti sanoo.

Suunnittelussa otetaan tarkasti huomioon myös kiinteistön omistajan ja tulevan hotellioperaattorin toiveet. Yli satavuotiaan kiinteistön muutostöissä Museovirastollakin on sanansa sanottavana.

Sivusen mukaan vuorovaikutustaitojen merkitys rakennushankkeissa korostuu jatkossa entisestään, kun tekoäly ja muu uusi teknologia hoitavat yhä suurempaa osaa suunnittelu- ja laskentatyöstä. Se vapauttaa suunnittelijoiden aikaa entistä enemmän asiakkaiden kanssa käytävään keskusteluun.

”Silloin keskeinen kysymys on, kuinka insinöörit osaavat kohdata erilaisia ihmisiä eri tilanteissa.”

Valikko