Ullakkorakentamiskohteissa havaittu puutteita vesikattojen rakenteissa

Ullakkorakentamisella menee putkeen. Rakentamisoikeudesta maksetaan taloyhtiöille hyvin ja asunnot käyvät mainiosti kaupaksi. Viranomaisetkin ovat tyytyväisiä, kun kaupunkirakenne tiivistyy. Kaikki on siis hyvin?

Ideastructura on ensimmäisen toimintavuotensa aikana ollut mukana ullakkorakentamiskohteissa arvioimassa työn lopputulosta ja kokemukset eivät ole pelkästään positiivisia. Vesikattojen rakenteista löytyy usein puutteita. Lähtökohtaisesti voisi kuvitella, että vesitiiviys olisi vesikaton tärkein suunnitteluperuste.  Näin ei kuitenkaan näytä olevan. Liian moni kohteista vuotaa kohta valmistumisen jälkeen.  Jos onnistumisprosenttia pitäisi arvioida, niin se on varmasti jossain 60-70% välillä. Syitä vaurioihin on monia: on käytetty vedeneristämiseen sopimattomia materiaaleja, rakenneratkaisuissa ei ole otettu huomioon rakennusfysiikkaa, vedeneristyksen ja aluskatteen yksityiskohdat ovat jääneet suunnittelematta ja niin edelleen.

Taitetut rivipeltikatot ovat erityisen ongelmallisia.  Yleensä peltikatetta ei suositella käytettäväksi loivilla katoilla eli katoilla, joiden kaltevuus on pienempi kuin 1:10. Käytännössä kuitenkin keskustan kohteissa katon taitetut osuudet on tehty rivipeltikatteesta.  Haastavuutta lisäävät  pystykourut eli ns. jalkarännit, jotka joissain tilanteissa padottavat vettä peltikatteen päälle. Tämän kaltainen rakenne on suunniteltava yksityiskohtaisesti käyttäen suunnittelun lähtökohtana sitä, että peltikate väistämättä vuotaa joissain olosuhteissa. Rakenteessa on käytettävä vesitiiviitä aluskatteita, aluskatteen yksityiskohdat on suunniteltava ottaen huomioon, että se toimii vedeneristyksenä, tuuletuksen riittävyydestä on varmistuttava ja niin edelleen.

Ullakkoasuntojen rakentaminen on vaativaa työtä. Olemassa olevat rakenteet ja tiukat viranomaismääräykset aiheuttavat usein harmaita hiuksia toteuttajille. Rajoitukset harjakorkeuden muuttamiselle johtavat usein hankaliin ja ahtaisiin yksityiskohtiin räystäillä ja katon harjalla: Tuuletuksen järjestäminen vaikeutuu ja vedeneristysten yksityiskohdista tulee pulmallisia. Katolla vaaditaankin huolellisuutta, tarkkuutta ja suurta ammattitaitoa. Esiselvitykset on tehtävä huolella, suunnitteluun on panostettava ja suosittava ammattiurakoitsijoita. Tekemisen state-of-the-art vaatii suurta parannusta, jottei ullakkokohteista tule korjausrakentamisen seuraavaa aaltoa.