fbpx

Teräsrakenne-lehti 8.12.2017 uutisoi haastavasta teräsrakentamisen kohteestamme

Kuva: Parviainen Arkkitehdit Oy, Teräsrakenne-lehti 8.12.2017. Julkisivussa on kolmea eri materiaalia; corten-terästä,lasia ja peltiä

Vantaan Energian toimitalo vaati erityistä teräsrakenne-osaamista

Hanke koostui peruskorjattavasta rakennusosasta sekä siihen liittyvästä uudisrakennuksesta. Päämassojen lisäksi hanke sisälsi erillisen autokatoksen, kattokonehuoneen sekä uuden ja vanhan rungon taitteeseen sijoittuvan pääaulan. Hankkeen suunnittelu toteutettiin mallintaen, Tekla Structures -ohjelmistoa käyttäen. Stabiliteettitarkastelu sekä runkorakenteiden mitoitus tehtiin Robot Structural Analysis -ohjelmiston avulla. Mallintamisen hyödyt tulivat erityisesti esiin geometrisesti haastavan pääaulan teräslasi -katteen osalta.

Perustukset ja alapohja

Tontin savisen maaperän vuoksi kaikki rakenteet perustettiin teräsbetonisten tukipaalujen varaan. Paalujen varaan valettiin raudoitetut paaluanturat. Uudet alapohjarakenteet toteutettiin kantavina, tuulettuvina alapohjina, palkkimaisten sokkelirakenteiden varaan. Tonttialueiden kantavuutta lopputilannetta sekä työmaavaihetta ajatellen parannettiin pohjamaasta suodatinkankain erotetuilla solulasikevennys- sekä mursketäytöin.

Runkorakenteet

Uudisrakennuksen runkorakenteina toimivat teräsbetoniset 1- ja monikerrospilarit, jännebetonipalkit ja ontelolaattaholvit. Jäykistävinä rakenteina toimivat teräsbetoniset seinä- ja kuilurakenteet. Rakennuksen katolle sijoittuva konehuone, autokatos sekä pääaula toteutettiin teräsrunkoisina. Rakennuksen runkojärjestelmän suunnittelussa pyrittiin huomioimaan tilojen muuntojoustavuus sekä taloteknisten asennusten vaatima tila.

Ulkoseinärakenteet

Rakennuksen ulkoseinät toteutettiin pääosin kevytrakenteisina seinäelementteinä. Osa seinistä toteutettiin julkisivulasijärjestelmin ja konehuoneen seinät peltivilla-peltipaneelein. Osittain ulkoseinä-rakenteiden päälle asennettiin corten-teräksellä toteutettu julkisivuverhous.

Erityispiirteet

Rakennuksen uuden pääaulan teräsrunko ja lasikatto olivat rakennesuunnittelun näkökulmasta hankkeen haastavin osa. Vinon lasikaton kolmiomaisen pinnan sijoittuminen rakennusmassan noin 95 asteen kulmataitteeseen, antoi oman lisähaasteensa suunnitteluun. Lasikaton teräsrungon primääripalkkien alapäät tukeutuvat sokkelilinjan takana oleviin perustuksiin. Reunimmaiset teräspalkit tuettiin rungon betonipilareihin ja -seiniin. Primääripalkkeihin toteutettiin uumarei’itys teräsrungon ilmeen keventämiseksi. Sekundääripalkkien liitokset toteutettiin pulttiliitoksin hitsiliitosten sijaan asennustyön helpottamiseksi.

ArchDaily:
https://www.archdaily.com/886474/vantaa-energy-headquarters-parviainen-architects?utm_source=offices&utm_medium=email&utm_campaign=just-published

Architect Magazine:

http://www.architectmagazine.com/project-gallery/vantaa-energy-headquarters_o

Lisätietoja rakennesuunnittelusta
Juha Kotiranta ins. (amk)
Toni Korhonen ins. (amk)
Tuomo Pelkonen ins. (amk)