Mitä kuuluu arkkitehdin toimenkuvaan insinööritoimistossa?

”Yhdelläkään muulla suunnitteluhankkeen osapuolella ei ole yhtä montaa lankaa käsissään kuin pääsuunnittelijalla tai ylipäätään vastaavia vaikutusmahdollisuuksia koko hankkeen muotoutumiseen. Eli vastuu on suuri, mutta sen siivellä kulkee yhtä lailla suuri vapaus. Toisin sanoen, kukaan ei ole minun ja arkkitehtuurin välissä”, toteaa IdeaStructuran arkkitehti Heikki Pietiläinen.

Heikki Pietiläinen on työskennellyt IdeaStructurassa reilut kolme vuotta: ”Toimin arkkitehtina, pääsuunnittelijana ja projektipäällikkönä, ja nimenomaan tässä järjestyksessä”, kertoo Heikki, joka on valmistunut Otaniemestä Teknillisestä korkeakoulusta arkkitehdiksi viisitoista vuotta sitten.

Heikki toimii kaikissa hankkeissa, joihin hän osallistuu, arkkitehtina, ja lähes niissä kaikissa pääsuunnittelijana. ”Pääsuunnittelijan on huolehdittava siitä, että suunnittelun taustalla on riittävästi lähtötietoja, tehdään tarpeellinen määrä suunnitelmia ja että suunnitelmat sopivat yhteen. Pääsuunnittelija vastaa osaltaan siitä, että lopputulos täyttää turvallisuuden, terveellisyyden, teknisen toimivuuden, esteettömyyden ja kauneuden kriteerit, muiden muassa”, summaa Heikki.

”Älä rakenna. Tai jos rakennat, korjaa vanhaa”, kuuluu ekorakentajan 1. sääntö

Usein kuulee sanottavan, että arkkitehti ”piirtää” taloja. Heikin työ on pääasiassa tutkimista, kirjoittamista, koordinoimista ja luonnostelua. Piirtämisen saattaa hoitaa joku muukin kuin arkkitehti. Nykyisin uudiskohteiden suunnittelussa mallintaminen on arkipäivää, mutta korjausrakentamisessa mallintamisesta on vaikeampaa saada taloudellista hyötyä.
Heikki toimii IdeaStructurassa lähes pelkästään korjausrakentamisen parissa, mutta kokemusta on kertynyt myös uudisrakentamisesta. ”Nykyisessä maailmantilanteessa korjausrakentaminen tuntuu omimmalta”, toteaa Heikki.

Pääsuunnittelijan työ vaatii itsensä johtamista

Pääsuunnittelijan työ on hyvin itseohjautuvaa työtä. ”Minun on itse päätettävä, millä tavalla monesta päällekkäisestä hankkeesta selvitään, ja mihin tärkeys- ja aikajärjestykseen mikäkin asia on pantava. Työn toteuttamiseen liittyy vapaus, mutta se vaatii paljon itsensä johtamista, mikä ei aina ole helppoa. Ehkä selvin sudenkuoppa on tilanne, missä monesta samanaikaisesta ongelmasta tartutaan työstämään niitä helpoimpia, jolloin vaikeimmille jää vähemmän aikaa deadlinen lähestyessä”, pohtii Heikki.

”Omiin ideoihin ei voi rakastua”

”Työni on haasteellista etenkin, jos usea samanaikainen hanke on kiihkeässä työmaavaiheessa. Silloin on usein hankalaa edistää suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita. Vaikka työkokemusta on kertynyt yli 20 vuotta, ja eri aikakausien rakennustavat alkavat tuntua tutuilta, löytyy suunnittelukohteista aina uusia muuttujia, erilaisia toimijoita, muuttuneita rakennusmääräyksiä ja uusia materiaaleja, mikä tekee kaikista hankkeista uniikkeja.
Olen verrannut arkkitehdin roolia usein pölynimurikauppiaaseen, joka paiskataan ideoineen välillä rappukäytävään keräämään uusia voimia seuraavaa ovikellon soittoa varten. Toisin sanoen omia ideoitaan on pystyttävä puolustamaan tiettyyn pisteeseen saakka, mutta samalla niistä on pystyttävä luopumaan silmänräpäyksessä. Omiin ideoihin ei voi rakastua.

Välillä on aistittavissa, että arkkitehti on hankkeessa pakollinen kallis asiantuntija, vaikka laskutushinta ei poikkea hankkeen muiden asiantuntijoiden hinnasta. Voisin väittää, että monen hankkeen lopputulos olisi ollut kammottava ilman arkkitehtiä! Omaa rooliaan saa ja täytyy osata puolustaa”, analysoi Heikki.

Kollegat saavat kehuja

”Pääsuunnittelija on usein se, jolle hankalimmat kysymykset ohjautuvat, ja hänen on selviydyttävä niistä tavalla tai toisella. Pääsuunnittelijasta tehdään helposti työrukkanen, jonka pitää selvittää lähes mitä tahansa; maankäyttö- ja rakennuslakikin antavat tähän mahdollisuuden.
Arkkitehti on välillä työmaiden omituinen otus, jota ei niin helposti ymmärretä, eikä arkkitehdin valinnoista aina synny yksimielisyyttä. Tällöin voi aina todeta, että ”arkkitehtuurin kuuluukin herättää tunteita”, tai ”koskaan ei voi miellyttää kaikkia”.
Onneksi on kollegat! Työkavereiden tuki auttaa välillä monien haasteiden edessä olevaa pääsuunnittelijaa. Meillä on muuten kerrassaan mahtava työporukka täällä IdeaStructurassa”, Heikki innostuu kertomaan.

”Pidän hankalien geometristen muotojen mitoittamisesta”

Heikin lempparikohteita voisivat olla kirkolliset kohteet tai täysin valtavirrasta poikkeavat kohteet kuten Turkuun suunniteltu taiteilijatalo Life On A Leaf. ”Ideaalitilanteessa suunnittelu on miellyttävää, kun koossa on osaava porukka, josta kukaan ei luista omasta roolistaan. Toisin sanoen lempparikohteen saattaa tehdä myös itse prosessi, eikä välttämättä se, millaisena lopputulos näyttäytyy ulkopuoliselle. Pidän myös kaikenlaisten detaljien suunnittelemisesta ja mahdollisesti hankalienkin geometrisien muotojen mitoittamisesta toteutusta varten. Life On A Leaf oli myös tätä”, pohtii Heikki.

Miksi Heikistä tuli arkkitehti

”Ehkä ajauduin arkkitehdiksi hieman vahingossa. Arkkitehdin ammatti oli mielessä jo aikaisin koulussa, koska osasin piirtää. Koulusta polku eteni luontevasti arkkitehdiksi, vaikka en yhtään tiennyt, millaista arkkitehdin työ oikeasti on.
Pelkkä piirtämistaito on väärä valintaperuste arkkitehdin ammattiin. Kyllähän sitä tarvitaan, mutta opinnoissa ja opiskeluun haettaessa sitä korostetaan liikaa. Mielikuvat arkkitehdin työstä ovat pitkälti harhaa, ja sen harhan sokaisemana alalle jossain määrin tullaankin. Joku harva voi tuossa mielikuvassa pysytellä, mutta suurimmalle osalle totuus on toinen. Taiteilijan takki putoaa viimeistään toteutussuunnitelmia laadittaessa tai työmaalla painittaessa.
Olisi minusta voinut tulla myös jotakin aivan muuta. Armeija-aikana sain maanmittauskokemusta, ja olen saanut myös opiskelupaikan luontokartoittajan koulutukseen. Biologia on ollut suuri kiinnostuksen aihe”, mietiskelee Heikki.

Arkkitehti mukana päiväperhosseurannassa

”Lähellä sydäntä on kaikenlainen retkeily ja luonnossa liikkuminen. Arkisin tämä tiivistyy tällä hetkellä työmatkapyöräilyyn, mutta viikonloppuisin pyrin muulla tavoin ulos, vaikka perheen kanssa sieniretkelle tai mökkeilemään. Muuten eniten tulee harrastettua aamu-uintia, ja talvisin mahdollisuuksien mukaan hiihtämistä. Oman pojan kanssa tulee höntsäiltyä erilaisissa pallopeleissä. Tällä hetkellä on haaveissa vaellusreissu Lappiin.
Muuten harrastan monenlaista askartelua, joka usein liittyy sähkötekniikkaan, kuten rc-autoihin tai erilaisiin elektroniikan kokeiluihin. Kesäisin olen mukana valtakunnallisessa päiväperhosseurannassa, mistä aiheesta syntyi paikallistietoa sisältävä kirjakin”, innostuu Heikki kertomaan.

Miksi arkkitehdin kannattaa hakea IdeaStructuraan töihin?

”Täällä saa tuekseen suuren määrän asiantuntemusta ja mahtavat työkaverit, jolloin hankalimmistakin hankkeista selviytyy”, toteaa Heikki.