Palvelut: Rakennusfysikaalinen suunnitteluRakennesuunnittelu, Kuntotutkimukset

Hanke: Vuonna 1984 valmistunut Myyrmäen kirkko on yksi suomalaisen modernin ajan arkkitehtuurin merkkiteoksia, jonka on suunnitellut arkkitehti ja akateemikko Juha Leiviskä. Korjaustoimenpidekokonaisuudessa huomioidaan kirkon rakennushistorialliset arvot sekä sen omaleimainen arkkitehtuuri. Peruskorjauksen yhteydessä tilojen käyttöä pyritään myös tehostamaan ja muokkaamaan niistä nykytilannetta paremmin palvelevat.