Palvelut: Rakennusfysikaalinen suunnitteluRakennesuunnittelu

Hanke: Eliel Saarisen suunnittelema, vuonna 1912 valmistunut Lahden kaupungintalo on ollut aikansa monitoimitalo tarjoten tiloja monille kaupungin toiminnoille. Rakennus kuuluu Mariankadun seremonia- akseliin, joka on merkitty maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luetteloon ja listattu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. Lahden kaupungintalon perusparannus toteutetaan allianssihankkeena. Perusparannettavan rakennuksen laajuus on noin 5800 bruttoneliömetriä.