Sami Karvisesta IdeaStructuran uudisrakennuspuolen liiketoimintajohtaja

IdeaStructuralla on ilo toivottaa Sami mukaan rivistöönsä. ”Sami on kokenut osaaja, hän lähtee vetämään uudisrakentamispuoltamme, jossa meillä on ollut juuri Samille sopiva paikka”, sanoo Jyrki Jalli, IdeaStructuran toimitusjohtaja.

”Kukaan ei ole ihmetellyt, mikä jannu IdeaStructuraan on tullut: minut on otettu hienosti vastaan, porukka on ystävällistä, kollegoja on helppo lähestyä ja ilmapiiri on välitön”, hyväntuulinen Sami kertoo ensiaskeleistaan Idiksessä. ”Mielikuvani, ja nyt myös käsitykseni, ideastructuralaisten osaamisen tasosta ja monialaisuudesta on erittäin positiivinen: Idiksessä porukalla on mahdollisuus tehdä erilaisia projekteja, jolloin tekemisessä säilyy tietty laaja-alaisuus, kun kenenkään ei tarvitse jumittua yhteen ja samaan tekemisen muottiin”, Sami jatkaa.

Pitkä ura

Sami on ennättänyt tehdä pitkän uran Swecolla sitten vuoden 2005, jolloin hän valmistui TKK:lta (nyk. Aalto-yliopisto) rakennustekniikan diplomi-insinööriksi. Uran alkuvuodet Sami toimi rakennesuunnittelijana, jonka jälkeen hän on ollut projektipäällikkö, osastopäällikkö, tulosyksikön johtaja ja viimeksi yksikön johtaja Sweco Rakennetekniikassa, mistä Sami siirtyi IdeaStructuraan.

”En vaihtaisi päivääkään työuraltani pois: olen saanut erittäin hyvää oppia ja päässyt tekemään töitä mahtavien ihmisten kanssa. Nyt oli kuitenkin aika kokeilla uutta”, Sami sanoo.

Idiksessä on mahdollisuuksia vaikka mihin!

”IdeaStructura on kasvava yritys, jolla on erittäin vahva korjausrakentamistausta asiakasverkostoineen. Uudisrakennuspuoli ei ole vielä aivan niin vahva – Idiksessä on kyllä paljon enemmän uudisrakentamista kuin osasin odottaa. Uskon, että Idiksessä on mahdollisuuksia kehittää uudisrakentamisen osuutta merkittävästi, kuten esimerkiksi Jukka Huttunen Kokkolan toimistossa on jo tehnytkin. Idiksessä on mahdollisuuksia ylipäätään vaikka mihin! Olen huomannut muutamassa työviikossa Idiksen avoimen ilmapiirin ja toimintamallin: näissä puitteissa on hienot edellytykset kasvaa myös ihmisenä, ei vain työntekijänä”, pohtii Sami.

Maakuntakierros alkoi Savonlinnasta

IdeaStructuralla on Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi toimistot Hämeenlinnassa, Kokkolassa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. ”Asiantuntijoita on lähemmäs sata ja meillä on mahdollisuudet suunnitella myös isoja projekteja. Tietty paikkakuntariippumattomuus on toiminnan avainjuttuja. Olemme varmasti itse kukin päässeet harjoittelemaan korona-aikana etätyöskentelyä Teams-palavereineen ja huomanneet, että aivan jokaisen palaverin ei tarvitse olla lähipalaveri”, pohtii Sami, joka tutustuu ensimmäiset kuukaudet kaikkiin IdeaStructuran toimistoihin ja muuttaa sitten vaimonsa kera kotikonnuilleen Savonlinnaan.

Sami on ennättänyt olla tätä juttua kirjoitettaessa reilun kuukauden IdeaStructuran Helsingin konttorilla ja on suunnannut nokkansa nyt kohti Savonlinnan konttoria, maakuntakierroksensa ensimmäiseen kohteeseen.

Mistä olet pitänyt työssäsi?

Samin ihmisläheisyys ja -myönteisyys eivät jää huomaamatta, nuo piirteet tulevat luontevasti esille haastattelua tehtäessä. ”Olen aina pitänyt ihmisten kanssa tekemisestä, niin kollegojen kuin asiakkaidenkin. Keskustelut ja ratkaisujen etsiminen yhdessä asiakkaiden kanssa avartavat kummasti omaakin ajattelua. Olen saanut seurata urani aikana nuorten tekijöiden kehittymistä alan todellisiksi ammattilaisiksi, se on ollut tavattoman hienoa”, kertoo Sami työuransa positiivisista puolista.

Kurkistus uran tähtihetkiin

Sami aloitti Finmapilla rakennesuunnittelijana opiskellessaan vielä Otaniemessä liki 20 vuotta sitten. ”Kyllä nuo suunnittelijavuodet ovat muistissa hyvin: kaikki oli uutta ja ihmeellistä – ne olivat todella merkittäviä vuosia myös sen takia, että sain kokeneilta suunnittelijoilta erinomaisia neuvoja. Pitkäaikaiset asiakkuudet ovat myös omia tähtihetkiään ja projektit, joista jokainen on uniikki – se tunne on mahtava, kun voidaan projektitiimin kanssa todeta, että selvisimme hommasta hienosti”, Sami muistelee.

Uralle on mahtunut monia ulkomaan projekteja

Samin monipuoliselle uralle on mahtunut myös useita ulkomaan projekteja. Ensimmäiset niistä ovat olleet selvästi merkityksellisiä – annetaan Samin kertoa niistä. ”Oli jollain tapaa hienoa päästä tekemään suunnittelua vieraan maan lisäksi täysin vieraaseen normimaailmaan, ja nähdä kuinka Venäjällä on ”tuotteistettu” asioita jo pitkään. Työmaakäynnit ovat jääneet mieleeni, pääsihän siinä  näkemään täysin toisenlaista työmaakulttuuria. Yhteistyö eri suunnittelualoista koostuneen projektitiimin sisällä ja asiakkaan kanssa sujuivat kuitenkin erinomaisesti: projekteista jäi oikein hyvät muistot. Sain ensimmäisessä Venäjän kohteessa, joka oli elintarviketeollisuuden kohde Pietarin alueelle, mahtavaa oppia silloiselta esimieheltäni Gerhard Schulte-Tiggesiltä. Hieman myöhemmin suunniteltuja kuparirikastamoprojekteja voisi kuvata ehkä parhaiten se, että kaikki suunnittelijat puhalsivat hienosti yhteen hiileen ja tuota kokonaisuutta oli suuri ilo vetää”, Sami innostuu muistelmaan.

”Mitä paremmin tunnet itsesi ja puutteesi, sitä paremmin ymmärrät muita.”

Sami haluaa kehittyä ja kehittää – nuo piirteet näkyvät Samin tavasta tehdä töitä, mutta myös tiedonjanosta. Sami on osallistunut entisen työnantajansa järjestämään Next Generation -koulutukseen. Nuori diplomi-insinööri sai irti tuosta koulutuksesta paljon tulevaa uraansa ajatellen. Ja tietenkin myös hienoja ystävyyssuhteita.

Muutama vuosi sitten Sami lähti EMBA-koulutukseen. ”Tuo koulutus avarsi omaa ajattelua aika paljon. Ehkä ymmärsin aiempaa paremmin, että pelkkä insinöörimäinen suorittaminen ei välttämättä toimi kaikissa tilanteissa, eikä kaikkien ihmisten kanssa. Työelämä tai elämä ylipäätään on kuitenkin vuorovaikutusta muiden kanssa: mitä paremmin tunnet itsesi ja omat puutteesi, sitä paremmin ymmärrät myös muita”, Sami sanoo.

Kokeneiden konkareiden eläköityminen voi olla uhkakuva, mutta myös mahdollisuus

Monissa suunnittelutoimistoissa kokeneita rakennesuunnittelijoita on jäämässä lähivuosina eläkkeelle. Miten nuoremmat kaverit pystyisivät täyttämään näitä ruutuja?

”Ilman muuta se on haaste, jos monta konkaria on jäämässä samanaikaisesti eläkkeelle. IdeaStructurassa asiaan on suhtauduttu proaktiivisesti: kokeneimmat suunnittelijat ovat toimineet nuorempien kollegojensa mentoreina. Näen tilanteessa myös positiivisen puolen eli sen, että tila avautuu seuraaville osaajille. Pitää muistaa ehdottomasti huolehtia siitä, että seuraajat eivät jää yksin eikä heitä saa laittaa liian ”pahaan paikkaan” – eväitä ja tukea pitää siis olla saatavilla. Koskaan ei voi pohtia liikaa sitä, mitä pystyisimme tekemään hiljaisen tiedon siirtämiseksi – etenkin nyt, kun kahvipöytäkeskustelut ovat koronan takia vähissä. Onneksi nykynuorten on helpompi lähestyä kollegaa digitaalisestikin”, pohtii Sami.

Insinöörin ammatinvalinta tuntui luontevalta

”Kyllä Otaniemi tuntui armeijan käytyäni kiinnostavimmalta opinahjolta ja käytännönläheisenä ihmisenä ajattelin opintoja joko rakennus- tai sähkötekniikan osastolla. Pääkaupunkiseutu tuntui Kerimäeltä kotoisin olevalle maatalon pojalle sivistyksen kehdolta, enkä niinkään miettinyt opintoja muualla kuin Otaniemessä. Onni oli suosiollinen ja pääsin opiskelemaan ”raksalle” ja sillä tiellä ollaan”, kertoo Sami.

Rakennusinsinöörimäisiä harrastuksia

”Saha syö, puru lentää, eikä korvien välissä liiku puita pätkiessä mitään muuta – onhan se rentouttavaa, kuten kaikki muukin käsillä tekeminen”, kertoo Sami, joka hakee vastapainoa työnteolle metsähommien lisäksi myös rakentamisesta.

Puuhakas mies on kunnostanut appivanhempiensa mökkiä Kerimäellä, rakentanut kotipaikalleen katosta ja vajaa, tehnyt pihakiveyksiä ja vaikka mitä muuta. Eikä tekeminen taida loppua aivan heti: Sami ja hänen vaimonsa hankkivat Savonlinnasta vanhan omakotitalon. ”Ostopäätöstä tehdessä tutkin talon suunnitelmia ja huomasin, että Insinööritoimisto Tanskasen pojat olivat tehneet aikanaan omakotitalon muutossuunnitelmat, tämä jos mikä vakuutti minut ja ostopäätöksen tekeminen tuntui luontevalta”, kertoo Sami, joka on nyt päässyt tutustumaan Tanskasen rakennesuunnittelijoihin maakuntakierrosta tehdessään.

IdeaStructura osti Kuopiossa ja Savonlinnassa toimivan Insinööritoimisto Tanskanen Oy:n liiketoiminnan syksyllä 2020.

Sami saa positiivista palautetta toimitusjohtajalta

Jutun loppuun olisi mukava kuulla IdeaStructuran toimitusjohtajan ajatuksia uudesta liiketoimintajohtajasta. ”Samilla on kyky tarkastella asioita rakentavasti ja positiivisesti: hän tuntuu löytävän hyvin luonnollisella tavalla haasteellisistakin tilanteista asioiden hyviä puolia. Samin osaaminen, energia ja hyvähenkisyys antavat IdeaStructuralle mahdollisuuden seuraavan suuren askeleen ottamiseen”, tyytyväinen Jyrki sanoo.