Pääsimme mukaan Savonlinnaan rakennettavaan teollisen puurakentamisen laboratoriohankkeeseen

Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorio -hanke on käynnistynyt Savonlinnassa. Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevaan rakennetaan 2300 neliömetrin toimitilat puu- ja hybridirakentamisen laboratoriolle. IdeaStructura pääsi hankkeeseen mukaan voitettuaan tarjouskilpailun.

”Puurakentaminen vaikuttaa olevan nyt nosteessa: meille on ennättänyt kertyä mukavasti osaamista puurakentamisesta monista jo valmistuneista ja meneillä olevista hankkeista ja halusimme ehdottomasti voittaa tämän erittäin mielenkiintoisen kohteen rakenne- ja elementtisuunnittelun IdeaStructuraan. Meidän halutaan kehittävän kohteen puurakenneratkaisuja varsin tiukassa aikataulussa, ja tietysti edistävän hanketta kaikin tavoin yhdessä muiden osapuolten kanssa”, Sami Karvinen, IdeaStructuran uudisrakentamisen liiketoimintajohtaja kertoo. 

Savonlinnan ja Kuopion toimistot suunnittelevat yhdessä kohteen rakenteet ja elementit

Laboratorio valmistuu vuonna 2023; rakennuksen kustannusarvio on noin 6,5 miljoonaa euroa ilman laitehankintoja. Kiinteistön rakennettujana toimii ESAKK (Etelä-Savon Kampuskiinteistöt kuntayhtymä) ja XAMK (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) tulee tiloihin vuokralle.

IdeaStructuran Savonlinnan ja Kuopion toimistot tekevät yhteistyönä hankkeen rakenne- ja elementtisuunnittelun. Jani Kosonen ja Verneri Laari toimivat rakennesuunnittelijoina, Harri Jokinen vastaa mallinnuksesta ja Sami on hankkeen projektipäällikkö.

Mitä puulaboratorio pitää sisällään?

Rakennuksen tarkoitus on toimia testaus-, tuotekehitys- ja tutkimuslaboratoriona. Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäksi laboratoriota voidaan käyttää XAMKin rakennustekniikan ja biotuotetekniikan opiskelijoiden oppimisympäristönä. Tilat mahdollistavat prototyyppien rakentamisen testaustarpeisiin rajatussa mittakaavassa. Rakennukseen on suunniteltu sijoitettavaksi erilaisia testauslaitteita, joilla voidaan suorittaa testauksia eri rakennuskomponenteille ja -elementeille.

Lisäksi rakennuksessa voidaan tehdä puumateriaalien, kuten viilujen, liimausten, puukuitueristeiden, puu- ja hybridirakenteiden ja rakennusten pintamateriaalien tutkimusta.

Vahvaa puurakennusosaamista

Haltian luontokeskus Espoossa, Savonlinnan kirjasto, Lapinmäen päiväkoti Helsingissä, Martta Wendelinin päiväkoti Tuusulassa ja Kirjolan puukoulu Parikkalassa ovat kaikki IdeaStructuran rakennesuunnittelijoiden käsialaa, ja kaikki mainitut kohteet ovat puurakenteisia rakennuksia. ”Puulla on varmasti paikkansa rakentamisessa, ja meidän tavoitteenamme on olla yksi johtavia puurakenteiden suunnittelutoimistoja Suomessa”, Sami sanoo. ”Se ei onnistu yksin, vaan vaatii ratkaisujen kehittämistä yhdessä koko rakentamisen ketjun osalta.”

Katso lisää hankkeen uutisoinnista: Puuinfo, Rakennuslehti

Kuva: ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKI KIRJALAINEN OY

> Katso myös:
CLT ja Puurakentaminen – Vaativan puurakentamisen asiantuntijapalvelua
Elementtisuunnittelu – Säästä rakentamisen kustannuksia ammattitaitoisella suunnittelulla