Onnittelemme Suomen ensimmäisiä kosteudenhallintakoordinaattoreita

IdeaStructurassa on nyt kolme kosteudenhallintakoordinaattoriksi pätevöitynyttä työntekijää: he ovat Tiina Palviainen, Antti Paakkari ja Erno Vuoti. Pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017). Asetuksen mukaan tilaajan on nimettävä rakennushankkeeseen kosteudenhallinnan erityisasiantuntija, jonka tehtävänä on valvoa ja ohjata kosteudenhallinnan toteutumista hankkeessa koko rakennusprosessin ajan.

Rakennusalan henkilöpätevyyspalvelua ylläpitää FISE Oy, jonka Kosteudenhallintakoordinaattoripätevyyslautakunta on myöntänyt Suomen ensimmäiset 14 kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyttä helmikuun lopussa olleessa kokouksessaan.

Pätevyys on voimassa seitsemän vuotta. Pätevyyttä uusittaessa, tulee osoittaa, että henkilö on toiminut pätevyyden määrittelemissä tehtävissä sekä päivittänyt osaamisensa alan uusimpien käytäntöjen mukaiseksi.

”Myös nuoremmat IdeaStructuran suunnittelijat hoitavat avustavassa roolissa kosteudenhallinnan tehtäviä pätevöityneiden lisäksi: he oppivat työssä ja saavat samalla kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyden edellyttämää työkokemusta. Toki kaikki valvontatyötä tekevät ideastructuralaiset suunnittelijoitamme myöten osaavat ottaa kantaa kosteusteknisiin kysymyksiin”, Antti kertoo.

Pätevyys ei ole pakollinen, mutta toki erittäin hyödyllinen

Pätevyyksiä kysytään usein, ja riittävää pätevyyttä edellytetään myös ajoittain rakennusvalvontaviranomaisten toimesta. Toki FISE-pätevyys ei ole pakollinen, ja ilman varsinaista pätevyyttäkin voi tehtäviä hoitaa, kun muuten on riittävä osaaminen ja työkokemus vastaavista tehtävistä.

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävä on ohjata ja valvoa

Kentällä on vielä hieman epäselvyyttä kosteudenhallintakoordinaattorin roolista ja vastuusta. ”On törmätty tilanteisiin, joissa kuvitellaan, että kosteudenhallintakoordinaattori määrää ja tekee: tilanne ei ole niin – kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on ohjata ja valvoa, että asioita tehdään oikealla tavalla, samassa kohteessa voi olla useampikin koordinaattori. Hanketta ei saa ohjata pelkästään oman näkemyksensä mukaisesti: suunnittelijat, urakoitsija sekä ennen kaikkea tilaaja ovat päävastuulliset tahot hankkeen toteutuksessa. Valvoja tarkastelee tilannetta osin ulkopuolisena tahona, kommentoi suunnitelmia ja työmaatoteutusta, esittää vaihtoehtoisia tapoja tilaajan ja muun hankeorganisaation käsiteltäväksi”, Tiina toteaa.

Minkälainen on hyvä kosteudenhallintakoordinaattori?

”Hyvä kosteudenhallintakoordinaattori toimii kaikkien osapuolien kanssa yhteistyössä, sparraa tarvittaessa, kyseenalaistaa niin urakoitsijan kuin suunnittelijoidenkin toimia, omaa pelisilmää ja pystyy huomioimaan hankkeen kokonaisedun, taloudellisuuden ja tilaajan tahtotilan”, summaa Erno.

Lue lisää kotisivuillamme aiemmin julkaistusta kosteudenhallintakoordinaattorijutusta: tästä linkistä